[uppsalapendeln] SV: Re: SJ svar

 • From: ulrika.eriksson@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 25 Feb 2003 10:59:34 +0100

Mina svar (indragna/kursiva):

Jag funderar på flera saker i samband med brev från SJ (
http://hem.fyristorg.com/sharapov/sj_svar.jpg ). Villkor de hänvisar till
gäller fr o m december 2002. De kan ju inte gälla retroaktivt, kan de? Om
det fanns 30 minuters regel så borde den gälla de tåg jag åberopat (10
kraftig försenade tåg och 17 inställda)

Först och främst är normalvillkoren inte nya from dec-02. Vad jag förstår är
det endast det faktum att 'populärutgåvan' (den lilla, lilla blå foldern) av
normalvillkoren råkade trycktas då. De fanns inte tidigare då man hänvisade
till en annan mer komplicerad skrift som finns i utdrag på nätet -
http://www.sj.se/node/0,4452,494_1,FF.html. Varför är de i utdrag förresten?
För det andra - SJ hade 'självmant' valt att som policy skicka
kompensationscheckar men har from årsskiftet bestämt att ändra sin policy
och ta bort detta. Det tycks inte ha med normalvillkoren alls att göra.

Att jag faktisk fick 50:- för ETT försenat tåg (har köpt biljett på tåget
och skickat originalet till SJ) tidigare i samma ärende bekräftar punkt 1)
eller har en annan handläggare gjort ett tjänstefel. 

Ja, det tycks som om de som inte skickade kompensationscheckar har brutit
mot policyn som gällde före årsskiftet. Ev. kan de ha haft som policy innan
dess att inte ge kompensation för försening på grund av det som drabbade
'dina' tåg? Jag vet inte. Att komma åt en beskrivning av vad som gällde då
lär vara omöjligt. Säkert finns det inte ens skriftligt.

Läser man ordagrant de villkor de skickat och åberopar så står det: "om du p
g a inställda tåg och andra problem (klarspråk! D.) bara kan utnyttja t ex
ett månadskort för så få resor att du skulle ha tjänat på att köpa enkla
biljetter får du tillbaka en del (klarspråk igen! D.) av de pengar du
förlorar." Har man månadskort innebär detta enligt min tolkning följande:
Om vi antar att man gör ca 44 resor per månad så kan man betala ca 39:- per
resa om man köper månadskort för 1700:- eller 69:-per resa om man köper
enkelresa via Timkort (kostnad per månad 3033.-). För att påstå att man
tjänar på att köpa enkla resor behövs det att minst 20 tåg blir inställda
eller att det uppstår "andra problem" (t ex kraftiga förseningar?) 44-20=
24; 24*69 1 656:- (billigare än månadskort!)

Instämmer - men den springande punkten lär vara - hur mycket? Får man då
tillbaka 44 kronor totalt? Är det skäligt? 
Utdrag ur de 'normala' normalvillkoren (9.5 b) på nätet:
Om den resande visar att han eller hon på grund av trafikstörningar
(definition?) har kunnat utnyttja ett periodiskt giltigt färdbevis (kort)
endast för så få resor, att den normala biljettkostnaden för dessa resor
skulle ha understigit kostnaden för kortet har den resande rätt att en
skälig del (definition?) av denna kostnad. 
Konstig mening förresten! Antar att de menar att man har rätt till
ersättning för en skälig del av denna kostnad? Innebär det att man har rätt
till en procentsats av de 44 kronorna? Vem vet!

Svårare är det att tillämpa regel på dem som inte har månadskort.
Vad menas med kortkostnad på ett Timkort som man laddar då och då med olika
belopp? Är det 3033:- eller 300:-? SJ regel "gäller alla former av
periodiska färdbevis" står det i villkor. Hur räknar man i detta fall? 69:-
för resa om jag stämplar med tidigare laddad kort eller 76:- om jag köper
enkel biljett med hjälp av mitt Timkort varje gång jag åker.
För att jag börjar "tjäna" på att köpa vanliga biljetter räcker det att man
ställer in 5 tåg per månad. 44-59 39*76)64:- vilket är billigare än 3033:- 

Vad jag förstår gäller det här regeln endast periodiska färdbevis. Tror inte
att laddat TiM-kort gäller som periodkort då det inte gäller för en angiven
period.

Eller? Finns det några jurister som pendlar?

Är det ngn annan kollega som instämmer/inte instämmer?

Ulrika 


 -----Ursprungligt meddelande-----
Från:  Dmitrij Sharapov [mailto:dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx] 
Skickat:     den 25 februari 2003 10:14
Till:  uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne:  [uppsalapendeln] Re: SJ svar

Jag funderar på flera saker i samband med brev från SJ (
http://hem.fyristorg.com/sharapov/sj_svar.jpg )

 

1) Villkor de hänvisar till gäller fr o m december 2002. De kan ju inte
gälla retroaktivt, kan de? Om det fans 30 minuters regel så borde den gälla
de tåg jag åberopat (10 kraftig försenade tåg och 17 inställda)

 

2) Att jag faktisk fick 50:- för ETT försenat tåg (har köpt biljett på tåget
och skickat originalet till SJ) tidigare i samma ärende bekräftar punkt 1)
eller har en annan handläggare gjort ett tjänstefel. 

 

 3) Läser man ordagrand villkor de skickat och åberopar så står det: "om du
p g a inställda tåg och andra problem (klarspråk! D.) bara kan utnyttja t ex
ett månadskort för så få resor att du skulle ha tjänat på att köpa enkla
biljetter får du tillbaka en del (klarspråk igen! D.) av de pengar du
förlorar." Har man månadskort innebär detta enligt min tolkning följande:

 

Om vi antar att man gör ca 44 resor per månad så kan man betala ca 39:- per
resa om man köper månadskort för 1700:- eller 69:-per resa om man köper
enkelresa via Timkort (kostand per månad 3033:-).

 

För att påstå att man känner på att köpa enkla resor behövs det att minst 20
tåg blir inställda eller det uppstår "andra problem" (t ex kraftiga
förseningar?) 

44-20= 24; 24*69=1656:- (biligare än månadskort!)

 

Svårare är det att tillämpa regel på dem som inte har månadskort.

 Vad menas med kortkostnad på ett Timkort som man laddar då och då med olika
belopp? Är det 3033:- eller 300:-? SJ regel "gäller alla former av
periodiska färdbevis" står det i villkor.

Hur räknar man i detta fall?

 69:- för resa om jag stämplar med tidigare laddad kort eller 76:- om jag
köper enkel biljett med hjälp av mitt Timkort varje gång jag åker.

För att jag börjar "tjäna" på att köpa vanliga biljetter räcker det att man
ställer in 5 tåg per månad.

44-5=39

39*76=2964:- vilket är billigare än 3033:- 

 

Eller?

Finns det några jurister som pendlar?

 

PS 

För övrigt så har jag skickar ordet "tåginställelse" till TV-programmet
Värsta språket som ett exempel på svenskas fullaste ord

DS

----- Original Message ----- 
From: "uppsalapendeln prob" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Tuesday, February 25, 2003 9:53 AM
Subject: [uppsalapendeln] Re: träff med riksdag s ledmot


> Den människa som använder sin arbetstid till att få ihop en mening som
> "Vid det förhållandet att Du inte kunnat utnyttja korten endast för så få 
> resor, att den normala biljettkostnaden för dessa resor understigit 
> kortkostnaden, har Du inte rätt till återbetalning (=prosavdrag)." borde 
> fundera på ett annat jobb.
> 
> /Jöns
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> >From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
> >Reply-To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> >To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
> >Subject: [uppsalapendeln] Re: träff med riksdags ledmot
> >Date: Tue, 25 Feb 2003 08:41:06 +0100
> >
> >Har fått ett till svar från SJ:s kundtjänst (tredje i samma ärende)
> >
> >Efter att jag krävt mer än den 50 kronors kupong de skickat tidigare för
de 
> >50-tal inställda och kraftig försenade tåg under hösten 2002 så kommer 
> >detta:
> >http://hem.fyristorg.com/sharapov/sj_svar.jpg
> >
> >Kan någon tolka det?
> >/Dmitrij
> >
> >
> >----- Original Message -----
> >From: "Eva Paalzow Star Sollentuna" <eva.paalzow@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
> >To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
> >Sent: Monday, February 24, 2003 6:35 PM
> >Subject: [uppsalapendeln] Re: träff med riksdags ledmot
> >
> >
> > EN FUNGERANDE KOMPENSATION NÄR DET FÖR ÖVRIGT INTE FUNGERAR!!
> >
> >
> >********************************
> >Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
> >e-postlista.
> >Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> >uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> >med ämnet
> >unsubscribe
> >
> >Vid eventuella frågor, kontakta
> >uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> >********************************
> 
> 
> _________________________________________________________________
> Skaffa fler messengerkontakter - Vinn 10.000 i resecheckar! 
> http://messenger.msn.se/promo
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: