[uppsalapendeln] SV: Re: Ombordansvarig

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 12 Sep 2003 15:21:03 +0200

Bengt,

> Vad jag förstår av SJs nya koncept är att föraren skall vara den 
> säkerhetsansvarige ombord.

Föraren är sedan tidigare ansvarig för tågets säkerhet. Den som ansvarar för 
resenärernas säkerhet heter ombordansvarig. Det är också den ombordansvarige 
som är tågets chef.

Jag har ännu inte hört mycket om det nya konceptet, men vad jag förstått går 
det ut på att föraren ska vara tågets chef även om han inte är ombordansvarig.


> Övrig personal skall bara ha utbildning i nöd och 
> evakuering.

Det är inte så bara. Alla har inte det idag. Det är dock ett krav för att vara 
ombordansvarig, och eftersom alla resandetåg måste ha en ombordansvarig kan 
inte de som saknar den utbildningen jobba själva på ett tåg.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: Ombordansvarig