[uppsalapendeln] SV: Re: Nya TIM-kortet

  • From: Christer Tjäder <christer.n.tjader@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 9 Nov 2005 20:21:47 +0100

Hej!

Inte sämre för alla!

 

Jag kanske inte är representativ som genomsnittspendlaren. Åker ca 12 dagar
per månad till Stlm.

Förut köpte jag resor till mitt TIM-kort genom att ladda kortet och stämpla.

Enkel Ua-Sth kostar då 64 kr/st.

 

Den nya ger mig möjligheten med att köpa 10 resor som skall förbrukas under
30 dagar period blir priset 446 kr

Dvs. 44,60 per enkel resa. (köp 10 betala för 7)

 

Jag har två Tim-kort, ett s.k. resebörs och ett för 10-resor.

Korten är gratis tom 31/12.

 

Visst får man ett problem när man glömt stämpla, jag glömmer också. 

Vi måste kräva att korten skall var möjliga att stämpla ombord. 

 

Bussbolagen klarar detta. På Swebus-express bussarna funkar detta sedan lång
tid tillbaka.

 

HVH

Christer T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _____  

Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Torbjörn Sjölund
Skickat: den 9 november 2005 15:41
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Re: Nya TIM-kortet

 

Hej Agneta och ni andra!
Jag vände mig till konsumentombudsmannen för två-tre år sedan (då ingenting
på SJ fungerade) och efter långt om länge kom ett nonsens-svar. De hänvisade
till en överenskommelse mellan SJ och KO, som i och för sig hade gått ut,
men som inte skulle förnyas förän tågtrafikutredningen var klar.

Din problemställning är mer avgränsad och det är nog bra. Lycka till!

/torbjörn sjölund

ap@xxxxxxxxxxxxxxx wrote:
SJ-svar på min fråga om nya kortet damp just ner. 
Därmed klarar dom den utlovade tidsgränsen men svaret är lika snömosigt som
jag misstänkte. 
Ok, jag vänder mig till Konsumentombudsmannen nu. 

/Agneta 
----- Vidarebefordrat av Agneta Persson/DAGENS ARBETE/SE   2005-11-09 15:10
----- 


 <mailto:kundinfo@xxxxx> "kundinfo@xxxxx"  <mailto:kundinfo@xxxxx>
<kundinfo@xxxxx> 

2005-11-09 15:12 


Till

 <mailto:ap@xxxxxxxxxxxxxxx> "ap@xxxxxxxxxxxxxxx"
<mailto:ap@xxxxxxxxxxxxxxx> <ap@xxxxxxxxxxxxxxx> 


Kopia

 


Ärende

Nya TIM-kortet

 


 

 
Hej

Tack för att du kontaktat oss.

För att ombordpersonalen ska ha möjlighet att se mellan vilka orter samt hur
länge kortet gäller måste kortet valideras. Tågpersonalen ser endast den
senaste registrerade händelsen. Som en extra service kommer information upp
vid valideringen tre dagar innan perioden är slut att kortet snart slutar
gälla och att det är dags att förnya kortet. Kortet måste även valideras för
att vi ska ha underlag vid en eventuell reklamation. Registreringen används
också för resandestatistik så vi bland annat har möjlighet att planera rätt
antal vagnar på avgångarna.


Obs! Det går inte att svara på detta mail genom att använda "svara/reply",
då mailboxen är obevakad. För vidare kontakt i detta ärende, ange
ärendenummer 273014. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på
följande länk; 
http://www.sj.se/opinions/answer.do?method=init
<http://www.sj.se/opinions/answer.do?method=init&iFeedID=273014&sCRC=0xCA6D2
24B> &iFeedID=273014&sCRC=0xCA6D224B
Med vänlig hälsning

SJ ABIngrid Nilsson
Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: Nya TIM-kortet