[uppsalapendeln] SV: Re: Inför möte med SJ: input önsk as!

  • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 6 Feb 2003 09:09:08 +0100

Egentligen är det en punkt som borde tas upp igen och igen och igen:

När och hur tänker SJ (och i förekommande fall banverk etc) kompensera oss 
resande för åratals misskötsel av tågtrafiken?

Bjud på ett månadskort, bjud på en valfri tågresa, vadsomhelst, men visa 
för en gångs skull lite förståelse och god vilja.

/Gustav, åter sen till jobbet :-(

Other related posts: