[uppsalapendeln] SV: Re: Inför möte med SJ: input önsk as!

 • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 5 Feb 2003 11:15:25 +0100

Du vet väl att du kan låna extra av CSN för dyra resor?
Visserligen är det jobbigt att låna mer än nödvändigt, men möjligheten 
finns.
/Gustav
 

    -----Ursprungligt meddelande----- 
    Från: Charlotte Larsson [mailto:a00_cln@xxxxxxxxxxx] 
    Skickat: on 2003-02-05 11:03 
    Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx 
    Kopia: 
    Ämne: [uppsalapendeln] Re: Inför möte med SJ: input önsk as!
    
    

    Hej!
    Jag skulle gärna se att frågan om studentrabatt på månadskorten 
togs upp. Vi är
    många som gärna skulle vilja ha en vettig förklaring på varför det 
inte
    existerar.
    Mvh
    Charlotte
    
    
    
    Quoting Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>:
    
    > hej allihopa! nedan ser ni mitt första utkast till agenda för 
nästa möte
    > med SJ (Gordon).
    > Ni kan väl ögna igenom och komma tycka till, om felaktigheter och
    > kompletteringar!
    > Kapitel 1 nedan är uppföljningspunkter från förra mötet (med 
inlagda
    > kommentarer från mig på vissa), kapitel 2 är nya punkter som vi 
ska ta upp!
    >
    > /F
    >
    >
    > Ämnen för möte med SJ om Uppsalapendeln 10 februari 2003 .
    > ===========================================
    >
    > 1. Punkter från föregående möte (följes upp)
    > ---------------------------------------------
    >
    > 1.1 Punktlighet, tidtabeller, avgångar&
    > ______________________________
    >
    > FB: Tåg söderifrån (avgång 40 minuter över jämn timme från 
spår 17/18 i
    > Stockholm) är ALLTID försenade!!!
    >
    > CG: Sätt avgången till x.50? SJ undersöker. Det ger snävare 
vändning i
    > Uppsala.Tidtabellsremiss kommer i mars. Inga tidtabelländringar 
förrän
    > nuvarande tabell "går ut".
    >
    > FB: (Kommentar 030203): det var ju just precis som inträffade
    > 2003-01-06: tidtabellen ändrades, flera av våra direkttåg 
(perrong 3
    > &4) drogs in, på kvällar och helger återstår nu snart bara de
    > förhatliga perrong 17/18-tågen! Vi vill inte ha dem! De är 
ständigt
    > sena, går från en dålig perrong. Uruselt! Vi vill ha tåg som 
kommer in
    > 20 min före avgång (vänder på perrong 3) som förr i världen!! 
Tåg som
    > kommer in så tajt före avgång som Eskiltsunatågen gör att det 
blir
    > superträngsel vid påstigningen, och närmast slagsmål om de få
    > sittplatserna. Förr kunde man komma i tid och veta att man fick
    > sittplats, men nu är det också borta, nu är det armbågar som 
gäller.
    >
    > *
    >
    > FB: Att tåget beräknas komma in vid avgångstid inte omedelbart 
skyltas
    > upp som försening minst 5 minuter? För det är ju så det blir 
(för tåg
    > söderifrån). För vändande tåg på spår 3 & 4 (Stockholms 
Central) är
    > tiden 10 minuter. Borde vara lätt att räkna ut - om inte tåget 
står på
    > spåret inom den tiden => registrera försenad avgång. Sånt sker 
inte alls
    > nu.
    >
    > CG: Ibland kan tåget gå FÖRE ny utsatt cirkatid (har hänt- då 
har folk
    > missat tåget pga det). CG ÅTERKOMMER om detta..
    >
    > *
    >
    > FN: Natt/kvällståg? Varför inte tåg dygnet runt? Varför glipa 
mellan
    > 23.40 och 05-tiden? Vad gör skiftarbetarna? Nattsuddarna vill nog 
inte
    > åka hem vare sig 23.40 eller 00.10 - korta tåg borde kunna gå hela
    > natten, en gång i timmen!
    >
    > CG: Det går bussar fram till kl. 02.00 mellan 2 och 5 är underlaget 
för
    > litet. Kommunen vill att detta skall ske. idag ingen ekonomisk 
möjlighet
    > att göra detta.
    >
    > FB: (Kommentar 030203): SJ har ju monopol på de sträckor de anser
    > lönsamma, inga andra operatörer får lägga bud ens på dem, 
förrän SJ
    > ger tillstånde borde då inte i logikens namn en annan operatör 
får
    > köra kvällar/nätter, eftersom de tiderna ju inte är lönsamma 
ur SJs
    > synvinkel?
    >
    > *
    >
    > FB: Lågtrafik i Märsta - ett tåg i timmen fram till 16.30 ej
    > acceptabelt. Onödigt att tåg som ändå åker förbi bara passerar 
Märsta.
    > CG: Beror mycket på Arlanda.
    >
    > FB (kommentar 030203): Ännu värre nu efter 6/1: t ex 3,5 h 
väntetid på
    > kvällar i Märsta! Fullständigt oacceptabelt! Många jobbar sent i
    > Sollentuna, Kista m fl orter ska de börja åka bil??
    >
    > *
    >
    > FB: Tåg som vänder och plötsligt ej går hela sträckan - ny trend?
    > CG: Många av .40-tågen vänder i Knivsta när de är försenade och 
inte
    > kommer att hinna tillbaka till Eskilstuna. CG KOLLAR UPP DETTA. Borde
    > inte skyltas upp att tågen går till Uppsala om de tänker vända i 
Knivsta.
    >
    > *
    >
    > FB: Varför lyckas Arlanda Express, Pågatågen m fl alltid komma i 
tid? Är
    > förseningar verkligen nödvändiga?
    >
    > CG: Bättre avtal med Banverket än SJ har, incitamentsavtal på gång
    > mellan Gävle-UA har skrivits SJ-banverket. Detta kommer småningom 
att
    > utvärderas och (ev.) kunna införas UA-STHLM. S K PULS- möten 
finns,
    > regelbundna möten operatörerna bjuds in, Banverket kallar. Rapport 
efter
    > jul om GÄVLE-UPPSALA-avtalet. CG ÅTERKOMMER OM DETTA DÅ.
    >
    > 1.2 Information, kommunikation&
    > ___________________________
    >
    > FB: Hur informeras resenärerna egentligen av SJ om nyheter i trafik,
    > villkor, o.s.v. ?
    >
    > CG: Hemsidorna! Hur skall priser osv. basuneras ut? Inga officiella
    > prislistor syns på centralerna! Borde kunna göras bättre.
    >
    >
    > FB: Varför informerar man inte om vilken sida avstigningen skall ske?
    > CG: KOLLAS UPP.
    >
    > *
    > FB: Varför inte tågstatusinformation som i Danmark? Både på 
station och
    > webb? T ex: http://lp.bane.dk/mapcafe/pass_tog.asp - där kan alla se 
var
    > tågen befinner sig, i realtid.
    >
    > CG: TEFÖR väldigt produktionsinriktat. Jobbar mest mot
    > trafikredaktionerna. OJE används av radio Uppland m fl. CG KOLLAR 
UPP.
    >
    > *
    >
    > FB: SMS-tjänst för trafikinfo? Vad händer med detta?
    > CG ÅTERKOMMER I JANUARI OM DETTA.
    >
    > *
    >
    > FB: Varför ropas tåg som går i tid ut alls? För synskadade? Men 
varför
    > prioriteras inte utrop om trafikavvikelser över de som ändå står 
på
    > monitorer och tavlorna?
    > Många upplever spårtavlor som svårlästa. SJ reder ut detta med
    > Banverket. FÖLJS UPP.
    >
    >
    > *
    >
    > FB: Blåa destinationsskyltarna allt oftare felaktiga eller ej 
uppsatta,
    > varför?
    >
    > CG: Problem finns. Ansvarig i Hagalund. Svealandsbanetågen t ex. 
Ingår i
    > kvalitetsprogrammet.
    > DUBBELCHECKAS av CG. Önskemål från SJ till Pendlarnätverket: 
Håll utkik
    > efter försenade och felskyltade tåg. Rapportera in, gärna med 
tågnummer
    > och allt, så blir det lättare att "gå till roten" om sånt här.
    >
    > FB (Kommentar 030203): Detta sker nästan hela tiden, och har blivit
    > värre! Ibland är blåa dörrskyltarna inte uppsatta alls, ibland 
står det
    > Eskilstuna eller Stockholm på tåg som borde märkts Uppsala. 
Det
    > var mycket bättre förr då hade tågen dubbelskylt UA-STHLM / 
STHLM-UA,
    > då visste man utan tvivel vart tåget skulle. Varför har detta 
blivit så
    > dåligt? Om blåa skyltarna säger si, och tablåerna så, vem ska 
man lita
    > på? Problemet är när sådana här grejer är ad hoc ibland är 
det
    > välskyltat och allt stämmer, ibland stämmer ingenting, men hur ska 
vi
    > resenärer veta vilket som är vilket????
    >
    > 1.3 Generellt, policy, Public relations, villkor, regler&
    > ___________________________________________
    >
    > FB: Förändringar i reklamationsvillkor? När får resenärerna veta 
något
    > om detta? Resegaranti!?
    >
    > CG: Det senaste är att 15 december kommer en broschyr om vad som 
gäller.
    > Samma normalvillkor gäller. Broschyren har ej funnits förut. Har
    > förhandlats fram med KO. FÖLJS UPP.
    >
    > *
    >
    > FB: Sitta i första klass när den andra är fullsatt? vad gäller
    > egentligen? På flyg blir man uppgraderad om ekonomiklass är fullt& 
olika
    > konduktörer har olika policy, ingen resenär vet vad som gäller.
    > Vad som gäller är att man inte får sitta i 1 kl. utan 
1-klassbiljett.
    > Men specialfall har funnits& Men tågbefälhavaren har rätt att göra
    > undantag.
    >
    > FB (kommentar 030203): En del mindre serviceinriktade konduktörer 
låser
    > in folk i 1:a klass så inte det vanligt folk ska drista sig till 
att
    > sitta där, det sker speciellt när tåget är överfullt med folk pga
    > tidigare förseningar/inställda tåg. Är det service, det? Hur kan 
man
    > behandla folk på det viset?
    >
    > *
    >
    > FB: Av/påstigning på Arlanda med vanligt månadskort? Förr stod 
att man
    > inte fick det!
    > CG ÅTERKOMMER OM DETTA.
    >
    > *
    >
    >
    > 1.4 Tågen, komfort, sittplatser, säkerhet&
    > _________________________________
    >
    > FB: Ibland går det tomma och låsta vagnar i tågseten, t o m när 
resten
    > av tåget är överfullt! Varför?
    > CG: Hinner ej låsa upp? Vad gäller det för tåg?CG ÅTERKOMMER. 
Rapportera
    > gärna in när detta händer - tid, tågnummer, osv.
    >
    > FB (kommentar 030203): detta är rätt vanligt på de eländiga 
tågen som
    > kommer söderifrån via perrong 17/18 först 2 lok (varför det,
    > förresten?) och sen 1-3 låsta gamla 1:a-klassvagnar (såna med 
röda
    > dammande säten). Inte heller ovanligt att de tågen är överfulla
    > nuförtiden (eftersom så många andra tåg dragits in), så folk 
står i ett
    > tåg med 2 lok och ett par låsta vagnar längst fram. Bedrövligt.
    >
    >
    >
    > 1.5 Övrigt
    > __________
    >
    > FB: När kommer väntrum i Märsta? Glaskurerna värmer inte.
    >
    > CG: Pressbyrån flyttar in i stationen i januari???, väntrummet 
öppnas,
    > ny monitor. Återkommer om exakt datum.
    >
    > *
    >
    > FB: Vänd monitorn i Märsta så den går att läsa även i solljus!!
    > CG: Banverkets monitor, SJ har tjatat om detta typ femtioelva gånger.
    >
    > FB: (kommentar 030203) Men hur svårt ska det behöva vara att vända 
en
    > monitor? Ett spärrskaft och en gubbe med pall?
    >
    >
    >
    > 2. Nya punkter
    > ------------------
    >
    >
    > SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade!
    >
    > Straffavgifterna vid krånglande automater kund förakt av värsta 
sort.
    > Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt.
    >
    > Det verkar ändå inte rulla särskilt bra när det snöar?? Flera 
växelfel,
    > spårfel osv har skett i samband med riktiga vinterdagar?
    >
    > Katastrof-tabellerna pendling UA-Knivsta-Märsta ToR har hart när
    > omöjliggjorts. Flera pendlare säger att de tvingas lämna tillbaka
    > månadskorten. Hur kan eskilstunabor till Arlanda prioriteras över
    > arbetspendlare Uppsala-Märsta?
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > ********************************
    > Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
e-postlista.
    > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande 
till
    > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
    > med ämnet
    > unsubscribe
    >
    > Vid eventuella frågor, kontakta
    > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
    > ********************************
    >
    
    
    
    
    -------------------------------------------------
    This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/
    
    
    ********************************
    Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
e-postlista.
    Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
    uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
    med ämnet
    unsubscribe
    
    Vid eventuella frågor, kontakta
    uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
    ********************************
    

Other related posts: