[uppsalapendeln] SV: Re: [Fwd: till Landshö vdingen!]

  • From: "SONJA NIMMERSTAM" <sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 19 Jan 2003 19:01:40 +0100

Bra, om vi får igång politikerna. Jag tror inte de reagerar så mycket på att vi 
har det besvärligt med pendlandet. Däremot om vi lägger det på det ekonomiska 
planet. Om det finns 10-14.000 pendlare och vi säger att av dessa är det minst 
10.000 som är skattebetalare (en del åker in på kurser, tjänste men är 
anställda i Uppsala, etc) om alla betalar i snitt 5.000 per mån i skatt (mycket 
lågt räknat) blir det en inkomstintäkt på 50 miljoner per månad för Uppsala av 
pengar som vi tjänar ihop inom Stockholmsområdet. Uppsala skulle få svårt att 
vara utan den intäkten och de skulle inte kunna skaffa fram så många 
arbetstillfällen inom Uppsalaområdet.Vi måste vara mycket lönsamma! Det gäller 
att de ser till att vårt pendlade fungerar, det blir inte billigt om majoritet 
bränner ut sig och måste ligga Uppsala försäkringskassa till last. Bästa 
politiker ta er en funderare på detta!
Sonja********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: [Fwd: till Landshö vdingen!]