[uppsalapendeln] SV: Re: [Fwd: till Landshö v dingen!]

 • From: "Sthig Jonasson" <sthigjonasson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 16 Jan 2003 11:16:36 +0100

Ja, men inte bara till UNT utan även till rikstidningarna (DN, SvD,
Expressen och AB). Jag tror inte att vare sig SJs ledning eller styrelse
bryr sig särdeles mycket om vad som står i en lokaltidning. UNT eller ej.
Sthig Jonasson

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]För Fredrick Beste
Skickat: den 16 januari 2003 10:38
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Re: [Fwd: till Landshö v dingen!]


är det kanske dags att skriva en artikel till UNTs debattsida igen? Vad
tycker ni i nätverket?


/FFredrick Beste wrote:

> ungefär samma text skickat till Ulf Adelsohn också.
>
> /F
>
>
> Eva Paalzow Star Sollentuna wrote:
>
>> Oerhört bra!
>> mvh Eva Paalzow
>>
>>
>>
>>>>> Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx 01/16/03 09:34am >>>
>>>>>
>>>>
>> det här har jag idag skickat till nye landshövdingen i Uppsala. (jag
>> klippte bort sista delen, den "allmäna presentationen" av
>> pendlarnätverket, för den har ni säkert läst förut...
>>
>> /F
>>
>>
>> -------- Original Message --------
>> Subject: till Landshövdingen!
>> Date: Thu, 16 Jan 2003 09:30:24 +0100
>> From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
>> Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx Organization: Ericsson
>> Utvecklings AB
>> To: maul@xxxxxxxx
>>
>>
>> Jag representerar Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm (info enligt
>> nedan). Vi skulle gärna vilja att landshövdingen tog upp frågan om de
>> dyra/dåliga tågförbindelserna
>> mellan Uppsala och Stockholm. Vi ställer gärna upp om han träffa oss
>> för att ytterligare diskutera frågan!
>>
>>
>> Det senaste som hänt är att:
>> *många avgångar dragits in (20 st/vecka), utan att priserna sänkts fr
>> o m 6 januari,
>>
>> *antalet avgångar till/från Knivsta och Märta nu är så dåliga att man
>> inte längre kan använda tågen för att arbetspendla till/från dessa
>> orter (dessutom får man alltid ståplats),
>>
>> *antalet tåg som går på kvällstid är nu reducerat till ett minumum.
>> Sen kvällstid och nattettid har inte tågen någonsin gått - unikt för
>> två såpass stora orter?
>>
>>
>> Vi tror att den usla järnvägstrafiken leder till att utvecklingen i
>> hela Mälardalsregionen försinkas - redan idag börjar arbetsgivare i
>> Stockholm "se snett" på anställda från Uppsala  -
>> "de kommer ju aldrig i tid..." Vad får detta för konsekvenser på
>> längre sikt?
>>
>> En engelsk studie har dessutom visat att pendlings-stress orsakar
>> hälsoproblem...
>>
>> Stora dolda kostnader finns i förseningarna - ett enda tåg med 300
>> passagerare som försenas 10 minuter kostar ju faktiskt 3000
>> manminuter (=50 mantimmar).
>>
>> Är det de trogna pendlarna och skattebetalarna som nu skall betala
>> för SJ och banverkets oerhört kortsiktiga och inkompetenta
>> företagsledning?
>>
>> Vi kommer under den närmaste tiden att uppvakta Riksdagens
>> trafikutskott.
>>
>> Det vore önskvärt om vår landshövding (som jag förstår redan har
>> uttalat sig
>> i frågan?) kunde agera i frågan och ge oss "eldunderstöd".
>>
>> Vår hemsida finns på:
>>
>> www.travel.to/uppsalapendeln
>>
>>  *
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> ********************************
>> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>> e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet
>> unsubscribe
>>
>> Vid eventuella frågor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx ********************************
>>
>>
>>
>> ********************************
>> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>> e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>> med ämnet
>> unsubscribe
>>
>> Vid eventuella frågor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>> ********************************
>>
>>
>>
>
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: