[uppsalapendeln] SV: Re: Festen fortsatte

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Feb 2004 11:27:05 +0100

> nån drog i nödbromsen. Det lät som en tryckluftsslang som springer
> läck inne i vagnarna.

Det är precis vad som händer också. I tryckluftsledningen, som går igenom hela 
tåget, är det normalt ett tryck på 500 kPa. När man vill bromsa tåget så sänker 
man trycket. Ju mer man vill bromsa, desto mer sänker man. För att släppa på 
bromsen måste man fylla på tryck igen och en förutsättning för det är ju att 
systemet fungerar. Blir det något fel blir det automatiskt nödbroms tills felet 
är lagat.

Nödbromshandtagen påverkar mekaniskt en ventil på ledningen som släpper ut 
luften.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: Festen fortsatte