[uppsalapendeln] SV: Re: Dålig tidhållning just nu

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 7 Oct 2003 22:19:22 +0200

Fredrick,

> Detta var nåt nytt för mig, att man inte kan komma iväg pga
> personalbrist (har hänt mycket på SL-pendeltågen, dock). Finns inte
> reservpersonal?

Senast cirka 20 minuter före avgångstid ska personalen anmäla sig. Om så inte 
sker går ett larm på ett av våra kontor som är bemannat dygnet runt, och man 
försöker få kontakt med personen för att höra om han/hon bara glömt anmäla sig 
eller om han/hon inte kan vara på plats i tid. Får man inte tag i personen 
eller får reda på att han/hon blir för sen så kallar man ut en reserv. När 
reserverna tagit slut får man ringa hem till folk som är lediga och höra om de 
känner för att rycka ut på övertid. Har man lite mer gott om tid, ifall det 
exempelvis är en sjukanmälning, kan man försöka låna reserver från närliggande 
orter.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: