[uppsalapendeln] SV: Re: Ang: [Fwd: Re: Biljettpriser]

  • From: "SONJA NIMMERSTAM" <sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 26 Nov 2002 22:02:27 +0100

Konfidentiell kravlista fr=E5n Fredrik
Jag har en om m=F6jligt l=F6jlig fr=E5ga men n=E4r det g=E4ller att =
komma med en kravlista =E4r det ju en f=F6ruts=E4ttning att =
vederb=F6rande som du ska f=F6rhandla med inte har f=E5tt listan flera =
dagar innan och har jobbat p=E5 att bem=F6ta alla fr=E5gor och slingra =
sig ur dem p=E5 ett smidigt s=E4tt. Jag undrar d=E4rf=F6r ang de =
personer som inte skriver sina namn de kan ju vara n=E5gra som =E4r =
Christina Gordons n=E4rmaste medarbetare. D=E5 =E4r det ju ingen konst =
att f=E5 tag p=E5 listan och skriva ut den till henne. P=E5 n=E5got =
s=E4tt om vi ska lyckas p=E5 b=E4sta s=E4tt m=E5ste vi kunna h=E5lla den =
f=F6r oss sj=E4lva, har du n=E5gots=E5n=E4r koll p=E5 detta.
H=E4lsn
Sonja********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: