[uppsalapendeln] SV: Re: 7,00 kommer nog aldrig gå 07,00

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 26 Aug 2003 15:22:49 +0200

Fredrick,

> ...dessutom blev 07.10  nästan 13 minuter sent i morse, för att så många 
> andra tåg skulle släppas före.

Det verkar ha berott på att Connex nattåg, som var sent, kom vid en olycklig 
tidpunkt till Uppsala.


> Ska det vara så här nu?

Nej, det var första gången sen den nya tidtabellen som det tåget var sent.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: