[uppsalapendeln] SV: Re: 7,00 kommer nog aldrig gå 07,00

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 25 Aug 2003 21:22:19 +0200

Bengt,

> Hur är det nu? Ett rätttidigt tåg skall prioriteras före ett
> försenat är SJs officiella inställning, vilket inte rimmar med
> Banverket Trafiks handlande idag.

Grundprincipen är sådan, men det går ju inte att slaviskt tillämpa den. Man 
måste ju kunna vara flexibel och anpassa sig efter situationen.

Enda anledningen till att X2000-tåget var försenat till Uppsala var för övrigt 
att Tågkompaniets tåg till Tierp kom iväg sent. Som jag tidigare har berättat 
kan inte ett tåg åka förrän det har fått en viss sträcka framåt reserverad åt 
sig (en så kallad tågväg). Förmodligen hade Tierpståget fått tågväg i tid, och 
eftersom det är enkelspår i sex kilometer norrut från Uppsala innebär det att 
inget annat tåg kan åka där förrän Tierpståget passerat. Så i och med att tåget 
mot Tierp kom iväg sent fick X2000-tåget stå och vänta, trots att det var i 
rätt tid.

Till Uppsala kom X2000-tåget 06.58 och det får köra i 200 km/h mot 7.00-tågets 
maximala 160. Så det var väl egentligen inte så mycket att orda om. X2000 fick 
åka före och kom iväg 07.00.

X2000-tåget anlände till Stockholm i rätt tid. 07.00-tåget var i rätt tid i 
Rosersberg (strax efter Märsta) och höll tiden ända till Karlberg, då den sista 
biten tog lite längre tid än det normalt skulle och slutresultatet blev en 
minuts försening i Stockholm.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: