[uppsalapendeln] Re: SV: RE: SV : Inför nästa möte med SJ...

  • From: "Lars Åhrlin" <lars.ahrlin@xxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 21 Nov 2002 17:01:53 +0100

Mycket bra id=E9 Rolf!
Jag gick med maillistan ig=E5r, och min mailbox h=E5ller redan p=E5 att sv=
=E4mma =F6ver. Jag kan rekommendera MSNs tj=E4nst d=E4r man gratis kan l=E4=
gga upp en Communtity. D=E4r kan man sj=E4lv v=E4lja om man vill f=E5 mai=
l varje g=E5ng ett nytt inl=E4gg g=F6rs eller inte. Dessutom finns en mas=
sa fina finesser som t.ex. m=F6jlighet att l=E4gga upp dokument och annat=
 p=E5 sidan.

MVH
Lars

-----Original Message-----
From: "Familjen Kroon" <kroons@xxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Date: Thu, 21 Nov 2002 15:45:24 +0100
Subject: [uppsalapendeln] SV: [uppsalapendeln] RE: [uppsalapendeln] SV : [u=
ppsalapendeln] Inf=F6r n=E4sta m=F6te med SJ...


Absolut!

Men en annan fr=E5ga av kommmunikationskarakt=E4r:

Om n=E4tverket forts=E4tter att attrahera fler medlemmar f=E5r vi problem m=
ed det
h=E4r mailsystemet. =C4ven om det inte var m=E5nga p=E5 f=F6rsta m=F6tet m=
=E4rks ett
oerh=F6rt starkt intresse hos m=E5nga som inte ens h=F6rt talas om initiati=
vet
f=F6re medias rapportering.
Redan med n=E5gra f=E5 akt=F6rer blir m=E4ngden mail h=F6g. Vi borde samtal=
a via en
hemsida med sorterade fr=E5ge- och diskussionsgrupper. Det =E4r nog lika br=
a att
p=E5b=F6rja detta nu, innan systemet kollapsat. Vi f=E5r inte g=F6ra som SJ=
.

V=E4nligen,

Rolf Kroon

-----Ursprungligt meddelande-----
Fr=E5n: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]F=F6r Jonas Karlsson
Skickat: den 21 november 2002 14:45
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
=C4mne: [uppsalapendeln] RE: [uppsalapendeln] SV: [uppsalapendeln] Inf=F6r
n=E4sta m=F6te med SJ...Hej!

Visst kan man bygga ett system som skickar ut ett sms om ett t=E5g =E4r f=
=F6rsenat
inom vissa f=F6rdefinierade tidpunkter.

Man kan tex registrera sig f=F6r att f=E5 f=F6rseningsinformation mellan kl=
 7-9
och 16-19 och d=E5 f=E5 ett sms n=E4r en f=F6rsening sker.

Men att bygga och driva ett s=E5dant system kostar en del pengar.

Finns det intresse bland pendlare att prenumera p=E5 s=E5dan information f=
=F6r en
l=E5g m=E5nadskostnad?

mvh Jonas Karlsson
-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of j=F6rgen l=F6nngre=
n
Sent: den 21 november 2002 14:34
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] SV: [uppsalapendeln] Inf=F6r n=E4sta m=F6te med
SJ...=09Kan man fixa sa att SMS-meddelande skickas ut till medlemmar i natverket
nar tag ar kraftigt  forsenade eller installda?

=09Skulle vara till stor hjalp i manga situationer

=09Jorgen Lonngren

-----Ursprungligt meddelande-----
Fr=E5n: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]F=F6r Fredrick Beste
Skickat: den 21 november 2002 09:24
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
=C4mne: [uppsalapendeln] Inf=F6r n=E4sta m=F6te med SJ...


...skulle jag vilja ha "input" fr=E5n Pendlarn=E4tverket (det =E4r ni som f=
=E5r
det h=E4r mailet!)

=C4mnet f=F6r det m=F6tet skall vara PUNKTLIGHET.

(vi har ju delat upp m=F6tena i kategorierna:

1) punktlighet, tidtabeller

2) information till kunder

3) komfort, sittplatser, s=E4kerhet

4)  kundtj=E4nst, biljettautomater, reklamationer, resegarantier ).

Jag kommer att sammanst=E4lla det som kommit in hittills (hemsidan +
uppgifter fr=E5n "chattarna" p=E5 www.UNT.se och f=F6rs=F6ka "bryta ner" de=
tta till
konkreta f=F6rb=E4ttringspunkter, som jag sedan kommer att g=E5 igenom med =
SJ
(Christina Gordon). D=E4refter f=F6ljer vi upp de punkterna p=E5 kommande
m=F6ten och ser vad som h=E4nt. Jag hoppas att vi p=E5 s=E5 s=E4tt f=E5r en=
 tydlig
"progress" vad g=E4ller kundernas =F6nskem=E5l gentemot SJ.

S=E5, vad jag vill att ni ska g=F6ra, k=E4ran pendlarn=E4tverkare, =E4r att=
 skicka
mig tips p=E5 de "systemfel" som ni upplevt vad avser punktlighet och
tidtabellh=E5llande. Enskilda f=F6rseningar och inst=E4llda t=E5g loggar vi=
 ju
redan p=E5 hemsidan ( www.travel.to/uppsalapendeln ) s=E5 de beh=F6ver ni i=
nte
rapportera en g=E5ng till, men om ni ser m=F6nster som upprepas och som
tydligt borde framf=F6ras till SJ, s=E5 har ni chansen nu!

Ett exempel:
 T=E5gen som avg=E5r mot Uppsala 15.40, 16,40 osv fr=E5n sp=E5r 17/18 =E4r =
n=E4stan
ALLTID 5-15 minuter f=F6rsenade, eftersom de kommer s=F6derifr=E5n (fr=E5n
Eskilstuna, tror jag). Det kanske vore id=E9 att ha mer "luft" i
tidtabellen p=E5 dessa avg=E5ngar fr=E5n  Stockholms central s=E5 att de
faktiskt kan h=E4mta in en f=F6rsening d=E4r och ist=E4llet avg=E5 i tid en=
ligt en
ny, reviderad tidtabell? jag tror att vi alla =E4r d=F6dligt tr=F6tta p=E5
"optimist-tidtabeller"?


F=F6rhoppningsvis =E4ger n=E4sta m=F6te mellan mig och SJ rum inom de n=E4r=
maste 2
veckorna.

V=E4l m=F6tt!! Jag hoppas p=E5 mycket tips och id=E9er!


/Fredrick Beste
********************************
Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels e-p=
ostlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =E4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels e-p=
ostlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =E4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels e-p=
ostlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =E4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels e-p=
ostlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =E4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: SV: RE: SV : Inför nästa möte med SJ...