[uppsalapendeln] Re: SV: Politiker på gång

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 13 Feb 2003 08:49:26 +0100

Det finns en artikel om det i dagens UNT:

http://www2.unt.se/article/1,2883,MC=1-AV_ID=232262,00.html?from=most_read

Politikerprotest mot SJ - "Ett hån mot Sigtuna"

03/02/13 00:01

Av:Catrin Pihl
Att skära ned på tågtrafiken mellan Märsta och Uppsala är ett hån från SJ:s sida. Det tycker kommunalrådet Anders Johansson (s), i Sigtuna kommun.
Han har nu skickat ett protestbrev till SJ och hoppas att få till stånd en ändring i tidtabellen lagom till sommaren.


Från och med den 6 januari i år har Uppsalapendeln via Märsta förlorat 24 avgångar i veckan, och efter 19.30 är det praktiskt taget omöjligt att ta pendeln från Märsta till Uppsala.
 Det uppstår ett glapp på flera timmar mellan de sista avgångarna, och det skapar oacceptabla väntetider, säger Anders Johansson.
Han menar att Sigtuna kommun tar ett stort ansvar nationellt för infrastruktur och kommunikationer, bland annat genom att Sveriges största flygplats finns inom kommunen.
 I det perspektivet är varje negativ förändring av kollektivtrafiken ett hån mot Sigtuna kommun från statliga och regionala myndigheter och företag. SJ måste se till helheten, säger han.


Förbannad över tabellförändring
Varje dag pendlar över 4500 personer från Uppsala till Sigtuna kommun. Åt andra hållet åker omkring 500 personer.
 Men de flesta tar bussen eller bilen i dag, säger Anders Johansson.
Han är också förbannad över att tidtabellen, som gäller till juni i år, ändrats mitt i perioden.
 Tänk på alla dem som planerat sin tillvaro efter de angivna tågavgångarna. När tidtabellen ändras utan rimlig förvarning ställer det till stora problem för pendlarna, säger Anders Johansson.
/FSONJA NIMMERSTAM wrote:

Jag har varit hemma under em idag och då hörde jag på radion att kommunstyrelsen i Sigtuna kommun (Märsta tillhör Sigtuna kommun) hade skrivit till SJs ledning angående alla de 
indragna tågen till Märsta som hade försämrat pendlandet för kommuninvånarna. Varför kan inte våra politiker ställa upp för oss Uppsalapendlare med 
påtryckningar på SJ? Jag instämmer med Gustav angående att vårt pendlande inbringar i kommunalskatt minst 10 musikens hus! Därutöver håller jag med att SJ bör 
fråntas koncessionen.
/sn
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************Other related posts: