[uppsalapendeln] SV: Politiker på gång

  • From: "SONJA NIMMERSTAM" <sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 12 Feb 2003 19:16:04 +0100

Jag har varit hemma under em idag och då hörde jag på radion att 
kommunstyrelsen i Sigtuna kommun (Märsta tillhör Sigtuna kommun) hade skrivit 
till SJs ledning angående alla de indragna tågen till Märsta som hade försämrat 
pendlandet för kommuninvånarna. Varför kan inte våra politiker ställa upp för 
oss Uppsalapendlare med påtryckningar på SJ? Jag instämmer med Gustav angående 
att vårt pendlande inbringar i kommunalskatt minst 10 musikens hus! Därutöver 
håller jag med att SJ bör fråntas koncessionen.
/sn
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: