[uppsalapendeln] Re: SV: (M)s enkät om Uppsalapendeln

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 27 Feb 2003 08:42:26 +0100

ja, i sådana här fall få man t ex antaga att de som är engagerade i en viss fråga (i detta fall *MOT* SJ), har högre svarsfrekvens än de som tycker det är hyfsat OK. Man bör göra bortfallsanalys. Man bör analysera "bias" - svarar folk medvetet "fel" för att en tydligare budskap skall gå fram, för att de inte vill verka "obildade", osv osv...

Å andra sidan är jag övertygad om att en "riktig" undersökning skulle ge ungefär samma resultat.

"Vem älskar SJ?"

/F


Öhman Gustav wrote:


Tja det var ju en intressant läsning.

Men hur glad jag än är att se problemen uppmärksammas, är jag rädd att M:s undersökning väger väldigt lätt. Den metod man valt garanterar nästan negativa svar. Att kalla urvalet "slumpvis" är inte heller riktigt korrekt. SJ behöver bara anlita någon med basala kunskaper om statiska undersökningar för att vifta bort resultatet. (Tyvärr, eftersom resultatet ju stämmer med min egen uppfattning)

/Gustav********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: