[uppsalapendeln] SV: (M)s enkät om Uppsalapendeln

  • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 27 Feb 2003 08:19:06 +0100

Tja det var ju en intressant läsning.

Men hur glad jag än är att se problemen uppmärksammas, är jag rädd att M:s 
undersökning väger väldigt lätt. Den metod man valt garanterar nästan 
negativa svar. Att kalla urvalet "slumpvis" är inte heller riktigt korrekt. SJ 
behöver bara anlita någon med basala kunskaper om statiska undersökningar 
för att vifta bort resultatet. (Tyvärr, eftersom resultatet ju stämmer med 
min egen uppfattning)

/Gustav

Other related posts: