[uppsalapendeln] SV: Inställt igen

  • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxx, uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 03 Dec 2003 08:16:48 +0000> Skall man nu dra ner på pesonalen är det väl bra om man innan dess > genomför ett gediget utbildningsprogram för de som är kvar så > att _alla_ konduktörer kan fungera som tågmästare eller tågbefälhavare.

Det ska ske en trafiksäkerhetsutbildning runt årsskiftet men jag vet inte exakt vad den kommer att innehålla. Jag vet bara att den kommer att ge tågvärdarna mer befogenheter och förarna mer ansvar. Förmodligen leder det till att skillnaderna mellan tågmästare och tågvärdar minskar och att föraren tar över en del av det ansvar tågmästaren tidigare har haft, vilket kanske innebär att den som idag är tågvärd kommer att kunna åka ensam. Men jag vet som sagt inte säkert än.

Men fortfarande kommer det att vara _en_ person som kan ställa in ett tåg med 6-700 resande om inte den personen finns på plats. Punktligheten kommer ju inte att bli bättre.
Utbilda alla tågvärdar till tågmästare och en del av dem även till förare. Då får man en flexiblare organisation som lättare kan anpassas till morgondagens krav.


(Tågbefälhavare var det gamla namnet på ombordansvarig, men dess förkortning, TBFH, lever kvar. Lokförare och tågmästare har behörighet att vara ombordansvariga och varje resandetåg ska ha en ombordansvarig.)
_________________________________________________________________ Hitta rätt på nätet med MSN Sök http://search.msn.se/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: