[uppsalapendeln] SV: Inställt igen

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 2 Dec 2003 21:31:15 +0100

Leif,

> Numera finns det tydligen bara en konduktör på tågen så risken för
> inställande är större.

Det finns två sorters konduktörer: tågmästare och tågvärdar. Det som skiljer är 
utbildningsnivån. Tågvärdar har inte tillräcklig utbildning för att åka 
ensamma. När det är två konduktörer är det möjligt att bara den ene är 
tågmästare och skulle då denne inte dyka upp så hjälper det alltså inte att det 
finns en konduktör som är tågvärd. Utan tågmästare ställs tåget in.

Däremot har alla lokförare behörighet att vara tågmästare (men inte på samma 
tåg som de kör). Dock är det väldigt få som har utbildning på biljettsystemet 
och det troligaste är att det då inte blir någon biljettkontroll. Men man 
slipper i alla fall ställa in tåget.


> Tidigare var det otänkbart att bara köra med en konduktör
> nu är det regel.

Vad jag vet är det inte reglerat idag, mer än att det måste vara minst en 
tågmästare, men efter årsskiftet blir det regel att tåg längre än sex vagnar 
ska ha två konduktörer.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: