[uppsalapendeln] SV: InförGordon-mötet

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 25 Feb 2003 01:23:56 +0100

Pamela,

> Jag klickar då på länken till tågets (IC 972) hållplatstider; och
> finner att det lämnade Flemmingsberg kl 16.33 (10 minuter för sent)
> p g a signalfel.
> Det finns inte en sportslig sann chans att detta tåg kan avgå kl 16.40
> från Stockholm !!! Sluta ljuga för mig !

Informationen som visar var tåget är, om det är i tid eller ej, uppdateras helt 
automatiskt och på sekunden. Den beräknade tiden däremot uppdateras helt 
manuellt. När informatören på Banverket har upptäckt att ett tåg har blivit 
försenat måste han/hon ta reda på varför för att se om det är någon ny 
maxhastighet som gäller. Sedan måste han/hon ta hänsyn till alla andra tåg på 
sträckan och övriga faktorer som eventuella anslutningar och övriga problem, 
för att slutligen kunna beräkna en ny ankomsttid till varje hållplats som 
återstår för tåget. Och sedan är det hög tid att börja ropa ut på stationerna i 
tur och ordning...

Detta gör att det tar lite längre tid att få till de beräknade tiderna än att 
bara konstatera att tåget är försenat (som SMS:et gjorde).


Tåget gick för övrigt 16.47 från Stockholm (sju minuter sent) och var framme i 
Uppsala 17.23 (tre minuter sent).********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: