[uppsalapendeln] SV: Inför möte med SJ: input önsk as!

  • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 4 Feb 2003 09:09:04 +0100

Hej!
Kommentarer:
 
*.40-tågen:
Vad är resandeunderlaget eskilstuna - uppsala/arlanda?
Nuvarande tidtabell kan bara tolkas som att dessa resenärer prioriteras högre 
än arbetspendlare Uppsala/knivsta -stockholm/märsta.
 
Skyltning etc.
Om detta nu inte är SJ:s ansvar, släpp diskussionen, eller kräv att få tala 
direkt med ansvariga.
Finns det något skäl att gå via "springpojken" CG?
 
Natt/kvällståg.
Bra! Stå på dig.
Att "det går nattbussar" är inget argument. Om inte SJ kan erbjuda rimlig 
service med lönsamhet, skall sträckan upphandlas. Punkt.
 
Reklamationspolicy, överfullt etc.
Principen borde vara solklar.
Kan inte SJ erbjuda plats, skall SJ inte få några biljettintäkter.
/Gustav
 
 

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Inför möte med SJ: input önsk as!