[uppsalapendeln] Re: SV: [Fwd: actions från senaste mötet]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 06 Mar 2003 14:37:19 +0100

coolt! håll oss underrättade.
/F


Moira Dunne wrote:


Re: *Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade på alla
allmänna transportmedel. Varför finns det inte på SJ/Uppsalapendeln? Vad
händer här egentligen?


Jag har anmält SJ till handikappombudsman.
De har bekräftat anmälan och återkommer.

/Moira

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 6 mars 2003 13:56
Till: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm
Ämne: [uppsalapendeln] [Fwd: actions från senaste mötet]


här är "actions" från senaste mötet med SJ/Gordon, som jag bett henne följa upp.

/F*remiss på nya tidtabellen - när får vi tillgång till den?

* SJ måste förbättra punktligheten på tåg söderifrån. Allmänt gäller att
tåg med så korta av/pålastningsmarginaler är känsliga för störningar.
Dessitom orsakar de ibland "panik" när de kommer in så sent - alla
försöker "hänga" på dörrarna för att komma in i tåget först, annars
riskerar man att få stå hela vägen hem Detta är en "ond spiral".

* Vad är resandeunderlaget Eskilstuna - Uppsala/Arlanda? Kan man kolla
upp att skippa åka via Arlanda för fler tåg och istället köra via Märsta?

* Punktlighetsinformationen om Uppsalatågen måste förbättras till
åtminstone "SL-klass". Det ska framgå på minuten när när tåg
ankommer/avgår. Vad händer inom detta? Trycker SJ på banverket? SJs VD
var i Riksdagens trafikutskott häromdagen och sade då att han ville att
SJ själva tar över ansvaret för detta.

* Verka för att tågen går dygnet runt - börja med att sätta in senare
tåg, fram till 01.10. Vad händer på denna front?

* Alla tåg som avser pendling Uppsala-Stockholm bör passera Knivsta och
Märsta. Arlanda bör endast trafikeras av fjärrtågen. I synnerhet om man
ändå måste ha särskild biljett för att få gå av/på på Arlanda! Kan detta
kollas up?

* Flera resenärer har fått annan information ang. av/påstigning på
Arlanda med "vanlig" biljett - t o m nyligen av trafikinfo på Stockholm
C. Uppenbarligen finns det skilda meningar om vad som gäller?

* Full tidtabellssynkronisering med andra TiM-aktörer måste ske. Vad
händer här?

*Tåg som plötsligt dras in innan de kört stipulerad sträcka måste
omedelbart upphöra. Är det gjort nu?

* Avtalen med Banverket bör omedelbart skärpas så att SJs tåg slutar att
hamna i "strykklassen" gentemot Arlanda Express m fl.

* Månadsbrev är bra, men prispolitik och regler för ersättning vid
reklamation bör förenklas och förtydligas samt presenteras så att alla
lätt kan hitta dem och förstå dem.

*Tågpersonalen ska ange vilken sida avstingning skall ske.

*På sikt bör stationer, webb osv förses med grafiska tavlor som visar
exakt på kartor var tågen befinner sig, uppdateras i realtid. Detta för
att vi kunder ska får full förståelse för nuvarande trafikläge - viktigt
i SYNNERHET vid trafikstörningar.

*SMS-tjänsten bör var gratis för alla med periodkort. Dessutom måste den
ge korrekt information. Under prövotiden har flera fall av felaktiga
förseningar aviserats. Den 7/2 brakade systemet ihop, när det hade
behövts som bäst. Vad händer här?

*Pendlarnätverket vill ha kontinuerlig information om när X40 kommer.

*Pendlarnätverket vill ha fortlöpande information om vad som händer på
resegarantifronten. Målsättningen skall vara rimlig ersättning vid
förseningar eller inställd trafik, och den skall betalas ut på plats
eller omedelbart efteråt. Inte handläggningstider på uppemot ett halvår.
Läng handlöggningstid bör rendera den klagande ett högre återbetalat
belopp. KO/KV har ju skärpt kraven och hotar dra SJ inför marknadsdomstolen?


*Är andra klass fullt bör resenärerna ha möjlighet att sitta i första
klass. Att betala ett dyrt månadskort för att sedan få ståplats på tåget
är ej rimligt. Om ej sittplats kan erbjudas, bör man erbjudas någon
kompensation.

*Vagnar som går i tågen skall vara upplåsta och tillgängliga för
passagerarna. Detta är särskilt viktigt vid "populära" avgångar.
Undantag får väl göras om vagn är defekt osv, men att slentrianmässigt
köra låsta vagnar är oacceptabelt. Återkom med varför detta sker alls!

*Banverket ska vända monitorn på Märsta stn.

* SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade! Varför gör
den det?

*Straffavgifterna vid krånglande automater  kundförakt av värsta sort!!
Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt. Hur
kommer Sj agera i framtiden om detta inträffar igen?

*Banverket har ej uppfyllt sin del av "punktlighetssatsningen" under
vintern - vad gör ni åt det?

Maximitid för reklamation är 2 veckor i hela resebranschen, men SJs
kundtjänst säger 2-3 månader. Många som skrivit har ej fått svar alls.
När ska svarstidrna vara nere i 2 veckor?

*Inne på stationerna ligger fortfarande gamla tidtabellen kvar
(TågPlus)  är inte det att lura kunderna? Vad har Sj för ansvar för
kunder som blir felinformerade på detta sätt?

*Kommer ni att försöka "lindra" den numera urusla kvällstrafiken genom
att låta Uppslaresenärer få åka med X2000 - det rör sig faktiskt inte om
särskilt många avgångar, t ex 20.25 mot Falun. Varför skall detta vara
så "svårt" att få till?

*Kommer ni att på något sätt försöka få till en liten studentrabatt
mellan UA-STHLM? 1700 kr är dyrt för studenter, och antalet som bor i
ena och studerar i andra staden ökar!

*Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade på alla
allmänna transportmedel. Varför finns det inte på SJ/Uppsalapendeln? Vad
händer här egentligen?

*Övergripande översyn över informationsflödet inom organisationen?
Kundtjänst, SMS-tjänst, stationernas utrop och tablåer/monitorer har
ibland upp till 4 olika versioner av vad som gäller! Hur kan detta komma
sig? Och vem skall vi tro på? Vad händer i denna fråga?
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe


Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: