[uppsalapendeln] SV: [Fwd: actions från senaste mötet]

  • From: Moira Dunne <moira.dunne@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx'" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 6 Mar 2003 14:27:03 +0100

Re: *Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade på alla

allmänna transportmedel. Varför finns det inte på SJ/Uppsalapendeln? Vad 
händer här egentligen?

Jag har anmält SJ till handikappombudsman. 
De har bekräftat anmälan och återkommer.

/Moira

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 6 mars 2003 13:56
Till: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm
Ämne: [uppsalapendeln] [Fwd: actions från senaste mötet]


  här är "actions" från senaste mötet med SJ/Gordon, som jag bett henne 
följa upp.

/F*remiss på nya tidtabellen - när får vi tillgång till den?

* SJ måste förbättra punktligheten på tåg söderifrån. Allmänt gäller att 
tåg med så korta av/pålastningsmarginaler är känsliga för störningar. 
Dessitom orsakar de ibland "panik" när de kommer in så sent - alla 
försöker "hänga" på dörrarna för att komma in i tåget först, annars 
riskerar man att få stå hela vägen hem Detta är en "ond spiral".

* Vad är resandeunderlaget Eskilstuna - Uppsala/Arlanda? Kan man kolla 
upp att skippa åka via Arlanda för fler tåg och istället köra via Märsta?

* Punktlighetsinformationen om Uppsalatågen måste förbättras till 
åtminstone "SL-klass". Det ska framgå på minuten när när tåg 
ankommer/avgår. Vad händer inom detta? Trycker SJ på banverket? SJs VD 
var i Riksdagens trafikutskott häromdagen och sade då att han ville att 
SJ själva tar över ansvaret för detta.

* Verka för att tågen går dygnet runt - börja med att sätta in senare 
tåg, fram till 01.10. Vad händer på denna front?

* Alla tåg som avser pendling Uppsala-Stockholm bör passera Knivsta och 
Märsta. Arlanda bör endast trafikeras av fjärrtågen. I synnerhet om man 
ändå måste ha särskild biljett för att få gå av/på på Arlanda! Kan detta 
kollas up?

* Flera resenärer har fått annan information ang. av/påstigning på 
Arlanda med "vanlig" biljett - t o m nyligen av trafikinfo på Stockholm 
C. Uppenbarligen finns det skilda meningar om vad som gäller?

* Full tidtabellssynkronisering med andra TiM-aktörer måste ske. Vad 
händer här?

*Tåg som plötsligt dras in innan de kört stipulerad sträcka måste 
omedelbart upphöra. Är det gjort nu?

* Avtalen med Banverket bör omedelbart skärpas så att SJs tåg slutar att 
hamna i "strykklassen" gentemot Arlanda Express m fl.

* Månadsbrev är bra, men prispolitik och regler för ersättning vid 
reklamation bör förenklas och förtydligas samt presenteras så att alla 
lätt kan hitta dem och förstå dem.

*Tågpersonalen ska ange vilken sida avstingning skall ske.

*På sikt bör stationer, webb osv förses med grafiska tavlor som visar 
exakt på kartor var tågen befinner sig, uppdateras i realtid. Detta för 
att vi kunder ska får full förståelse för nuvarande trafikläge - viktigt 
i SYNNERHET vid trafikstörningar.

*SMS-tjänsten bör var gratis för alla med periodkort. Dessutom måste den 
ge korrekt information. Under prövotiden har flera fall av felaktiga 
förseningar aviserats. Den 7/2 brakade systemet ihop, när det hade 
behövts som bäst. Vad händer här?

*Pendlarnätverket vill ha kontinuerlig information om när X40 kommer.

*Pendlarnätverket vill ha fortlöpande information om vad som händer på 
resegarantifronten. Målsättningen skall vara rimlig ersättning vid 
förseningar eller inställd trafik, och den skall betalas ut på plats 
eller omedelbart efteråt. Inte handläggningstider på uppemot ett halvår. 
Läng handlöggningstid bör rendera den klagande ett högre återbetalat 
belopp. KO/KV har ju skärpt kraven och hotar dra SJ inför marknadsdomstolen?

*Är andra klass fullt bör resenärerna ha möjlighet att sitta i första 
klass. Att betala ett dyrt månadskort för att sedan få ståplats på tåget 
är ej rimligt. Om ej sittplats kan erbjudas, bör man erbjudas någon 
kompensation.

*Vagnar som går i tågen skall vara upplåsta och tillgängliga för 
passagerarna. Detta är särskilt viktigt vid "populära" avgångar. 
Undantag får väl göras om vagn är defekt osv, men att slentrianmässigt 
köra låsta vagnar är oacceptabelt. Återkom med varför detta sker alls!

*Banverket ska vända monitorn på Märsta stn.

* SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade! Varför gör 
den det?

*Straffavgifterna vid krånglande automater  kundförakt av värsta sort!! 
Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt. Hur 
kommer Sj agera i framtiden om detta inträffar igen?

*Banverket har ej uppfyllt sin del av "punktlighetssatsningen" under 
vintern - vad gör ni åt det?

Maximitid för reklamation är 2 veckor i hela resebranschen, men SJs 
kundtjänst säger 2-3 månader. Många som skrivit har ej fått svar alls. 
När ska svarstidrna vara nere i 2 veckor?

*Inne på stationerna ligger fortfarande gamla tidtabellen kvar 
(TågPlus)  är inte det att lura kunderna? Vad har Sj för ansvar för 
kunder som blir felinformerade på detta sätt?

*Kommer ni att försöka "lindra" den numera urusla kvällstrafiken genom 
att låta Uppslaresenärer få åka med X2000 - det rör sig faktiskt inte om 
särskilt många avgångar, t ex 20.25 mot Falun. Varför skall detta vara 
så "svårt" att få till?

*Kommer ni att på något sätt försöka få till en liten studentrabatt 
mellan UA-STHLM? 1700 kr är dyrt för studenter, och antalet som bor i 
ena och studerar i andra staden ökar!

*Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade på alla 
allmänna transportmedel. Varför finns det inte på SJ/Uppsalapendeln? Vad 
händer här egentligen?

*Övergripande översyn över informationsflödet inom organisationen? 
Kundtjänst, SMS-tjänst, stationernas utrop och tablåer/monitorer har 
ibland upp till 4 olika versioner av vad som gäller! Hur kan detta komma 
sig? Och vem skall vi tro på? Vad händer i denna fråga?
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: