[uppsalapendeln] Re: SV: [Fwd: SV: SV: [Fwd: [uppsal apendeln] Ny sorts grej hände idag - av slängda. ..!]]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 08 Mar 2003 09:21:54 +0100

ja, det verkar ju inte bättre. Man förstod ju direkt att X2000-hjulproblemet på nåt sätt skulle drabba oss också. Är nån förvånad?
Jag kollar med Gordon vad som faktiskt gäller. För man kan ju inte bara ställa in tåg för uppsalaresenärer med 1 minuts varsel fr o m nu?
Och vi måste ju får veta om det gäller flera tåg./Fulrika.eriksson@xxxxxx wrote:


Innebär detta att vi så länge problemen m x2000 varar inte kan åka 1627?
Dvs, det är ytterligare en inskränkning av tidtabellen för vår del...!
Och vad blev det kvar? En tummetott! Nu gäller det i och för sig bara 3
minuter i Stockholm med ankomst 5 minuter senare i Uppsala men det kan ju
tänkas att man missar en bussanslutning pga det här.
Mvh
Ulrika

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx] Skickat: den 7 mars 2003 11:18
Till: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm
Ämne: [uppsalapendeln] [Fwd: SV: SV: [Fwd: [uppsal apendeln] Ny sorts grej
hände idag - av slängda. ..!]]
-------- Original Message --------
Subject: SV: SV: [Fwd: [uppsalapendeln] Ny sorts grej hände idag - avslängda. ..!]
Date: Fri, 7 Mar 2003 11:16:27 +0100
From: "Gordon Christina" <Christina.Gordon@xxxxx>
To: <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
Kundbemötandet samt informationen var under all kritik och ansvarig för
linjen och personl har fått tagit del av ditt mail.

Christina

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx] Skickat: den 7 mars 2003 11:08
Till: Gordon Christina
Ämne: Re: SV: [Fwd: [uppsalapendeln] Ny sorts grej hände idag - avslängda.
..!]


men tycker du detta var ett rimligt sätt att bemöta kunder på? Avslängda en minut före avgång, otrevligt bemötta, hänvisade till
"tokrusning" från perrong 6 till 17, alternativt vänta på ett (12 min försenat) 16.40-tåg? Inga ursäkter, beklaganden, eller liknande, bara "ut med er"???


Det är väl inte vårt fel att X2000 pajar. Vi sätter oss bara i de tåg som de facto finns i tidtabellen!

/FGordon Christina wrote:Hej!

Detta är en konsekvens av att X2000 håller på att se över sina hjullager


och vi får kapacitetsbrist och styr över x2000 resenärer till
intercity-tågen. Här i uppsala gör vi utrop och stryr över till nästa tåg.
Jag kommer att försöka mig på konsttycket att få banverket i stockholm att
hänvisa till 16.30 i utrop redan från kl. 16.20.


Trevlig helg
Christina

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx] Skickat: den 7 mars 2003 08:42
Till: Gordon Christina
Ämne: [Fwd: [uppsalapendeln] Ny sorts grej hände idag - avslängda. ..!]


Hej! Detta hände mig igår!

Klev på tåget 16.27 mot Uppsala (vidare sen mot Östersund). Obokad vagn lär vara längst fram (enligt obekräftade "rykten"), så jag satt e mig där. Perrong 6.
Kl. 16.26 meddelas (knappt hörbart) i högtalaren att "detta tåg är fullbokat - inga Uppsalarsenärer i detta tåg!!!". ute på perrongen stod en sur blond konduktörskvinna som bekräftade detta. inga ursäkter eller beklaganden, bara "kliv av tåget!!"-attityder. Utan närmare förklaring till varför vi plötsligt inte får åka med ett tåg som de facto står med i vår (bantade) tidtabell. Vi blev hänvisade till tåget som går 16.30, naturligtvis spårändrat till spår 17 (en bit därifrån). Bara de med olympiska meriter som var helt utan packning kom med det tåget, förstås. Andra hänvisades till 16.40-avgången, som naturligtvis var "för närvarande cirka 12 minuter sen" redan kl. 16.30, de är ju alltid det, tågen som går 40 minuter över helt timme från perrongerna 17 och 18. Istället för att komma hem i tid strax efter kl 17 så fick nu folk trängas på ett fullskockat försenat tåg över 20 minuter senare!

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: