[uppsalapendeln] Re: SV: [Fwd: SV: Dagordning]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 23 Apr 2004 19:23:39 +0200

Inte så många var där, kanske ett 15-tal totalt, inklusive politikerna. Från vårt pendlarnätverk var det jag, Agneta P, Anders E, Lennart L som jag kände igen.
Från (m)'s "pendlarnätverk" några till, för mig okända. 2 personer från SJ, Irja och en till kvinna, som var något slags produktchef.


Irja drog SJs planer för Uppsala-banan och menade att man satsar ännu mer
på punktlighetsförbättringar och turer. halvtimmestrafik xx.10 och xx.40 från bägge håll
53 gånger om dagen fram till 20.10, därefter timmestrafik fram till 00.10. Direkttåg 07.00, 07.30, 08.30. Alla tåg vänder i Stockholm och går tillbaka till Uppsala, Eskilstuna-banan
klipps av. De är mäkta förbannade i Södra/Västra Sörmland för detta, men SJ hävdar att det är ett affärsbeslut
som grundar sig på att för få personer stiger av/på på Arlanda.
Tågen till Sundsvall/Gävle/Falun osv kommer att gå via Arlanda som förut.
Inga förbättringar på kvällarna/nätterna, "ej lönsamt".
SJ kör Östgötatrafiken mellan Norrköping/Linköping på entrepenad och där är punktligheten 99%, och den trafiken tar man som
modell för satsningen på Uppsalabanan.
X40 heter de nya tvåvåningstågen som naturligtvis typiskt INTE kommer först på Uppsalabanan, utan ersätter X2000 Stockholm-Västerås. Vi får väl sitta
på gungorna och rutchkanorna tills dess de kommer hit också. Det är SJs största maskininvestering någonsin - 43 st tågset är inhandlade.
För Uppsalabanan som nu, påståst det, är SJs största enskilda "fokus", satsat man massor på kvalitet, information, osv.
Nuvarande statistik ger vid handen att punktligheten på Uppsalabanan är 94,7%, men då är ju inte de inställda tågen med, vilket numera står klart för alla,
inklusive politikerna, och detta orsakade viss munterhet...


Vår kritik mot banverkets "service" - det stod klart att SJ inte rår på dem. De är för beroende eller svaga, helt enkelt, för att ryta i åt BV.
Däremot tog Agneta Gille (s) upp bollen (hon sitter i finansutskottet) och lovade driva detta, att en tuffare attityd mot Banverket
behövs, ur ett kundperspektiv. Vi får väl se vad detta ger. Hon skulle informera folk i trafikutskottet. Staten är ju ägare till BV...
Annars drog politikerna ungefär det man kunde vänta sig, (v) skyllde problemen på "privatiseringar" (av vad, SJ ägs till 100% av staten?), (mp) tyckte att
trängselskatter i Stockholm skulle göra tågresandet mer attraktivt, (c) ville ta med hela regionen i perpektivet (oklart vad som egentligen avsågs),
(m) och (kd) ville konkurrensutsätta, längst gick väl (m) som pratade om UL/SL-planerna på en lokal pendel enligt tidigare förslag.
(fp) tyckte att det skulle bli jobbigt att behöva välja mellan operatörer här också, precis som el, telefoni, osv.


Kritik framfördes mot SJs stelbenthet mot kunderna, att X2000 bara kör förbi när andra tåg är inställda i Knivsta, Agneta beskrev med inlevelse
hur stressad och utsatt man är som pendlare (varvid (s)-representanten föreslog att hon skulle sluta pendla, om hon kände så...???)
SJ drivs ju av staten, med ett avkastningskrav på 20% (!!!) (dvs 13% efter skatt) - inte många börsbolag som skulle klara av det idag...


Ulf Åström som kallat till mötet, tyckte att en uppföljning nästa år kunde vara på sin plats, för att se hur det har gått. Det tycker jag med./F

Dmitrij Sharapov wrote:

Det här är ju gårdagens info. Hur gick det på mötet i går?

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Fredrick Beste
Skickat: den 22 april 2004 15:52
Till: Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm
Ämne: [uppsalapendeln] [Fwd: SV: Dagordning]


-------- Original Message --------

Subject:SV: Dagordning

Date:Thu, 22 Apr 2004 12:56:42 +0200

From:ÅSA -ULF ÅSTRÖM <astrom5@xxxxxxxxxx> <mailto:astrom5@xxxxxxxxxx>

To:'Fredrick Beste' <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx> <mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
Hejsan!


Vi delade ut ett flygblad i tisdags.

Här är deltagarlistan:Jan-Ove Jerrestål (FP)

Agneta Gille (S)

Gunnar Hedberg (M)

Karin Thorborg (V)

Lars svensk (KD)

Rigmor Stenmark (C)

Miljöpartiet ej klar.

Irja Bäckström (SJ)

Kersti Kollberg (UNT)Välkomna!MvhUlf ÅströmOther related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: SV: [Fwd: SV: Dagordning]