[uppsalapendeln] Re: SV: [Fwd: Restidsgaranti]

  • From: Erika Svensson <erika_amor@xxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 4 Dec 2003 09:16:43 -0800 (PST)

a, anl samtal med SJ:s kundtjänst så är 

det dom som har hand om utbetalningen
 av Restidsgarantin, och de är också
 kärntruppen på 757575:s Trafikinfo, så det har med
tidsbrist att göra..
--- Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx> wrote:
> Fredrick,
> 
> > nån som fattar logiken i detta? Jag gör det inte!
> 
> Gissning: De personer som skulle ha arbetat med
> restidsgarantin jobbar istället med att mildra
> effekterna av strejken.
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på
> uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt
> e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************


__________________________________
Do you Yahoo!?
Free Pop-Up Blocker - Get it now
http://companion.yahoo.com/


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: