[uppsalapendeln] Re: SV: [Fwd: Re:Angående artikeln i Uppsalatidningen

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: Kyrk Jan <Jan.Kyrk@xxxxx>
 • Date: Fri, 06 Oct 2006 16:57:45 +0200

Men artikeln handlade om att det i höst plötsligt igen blivit radikalt mycket sämre, vilket du, enligt artikeln, påstod var fel. Ett rejält "hack i kurvan", således, som det faktiskt verkar som att SJ inte uppmärksammat eller ens insett. Ännu mindre tänker åtgärda. Istället går ni igång igen med det eviga mantrat om "90% punktlighet..." o.s.v. Det är inte sånt som trötta försenade pendlare vill höra.

/FKyrk Jan wrote:

Hej Fredrik!Vi är helt överens om att det inte är tillräckligt bra kvalitet på tågtrafiken när tågen är sena likt nedanstående statistik. Resande med tåg inbjuder till att resa med små tidsmarginaler, och det är en av fördelarna med tåget - förutsatt att tågen är punktliga. Jag svarade i den artikel du refererar till att tågen på senare år faktiskt blivit mer punktliga än de var tidigare. Detta är sett över ett antal månader och år, vilket är tvunget om man ska kunna konstatera en trend.Efter sommaren har det varit väl struligt med tågen mellan Uppsala och Stockholm. På denna sträcka jobbar Banverket oförtrutet vidare med att försöka minska mängden fel i infrastrukturen. Sträckan berörs också av att i princip hälften av spåren på Uppsala Central har tagits bort, och inte kommer tillbaka förrän 2011. Till detta har det lagts till ytterligare tåg, både SL och Upplands lokaltrafik kör fler tåg i dag än tidigare. Som om inte detta vore nog så börjar det gå godståg via Uppsala, mitt i rusningstrafiken (flygbränsletåg).Trots allt detta är vår ambition att du och andra ska komma fram i tid. Det arbete som pågått i flera år för att förbättra punktligheten (och som faktiskt gett effekt) ska inte ses som en punktinsats, utan som ett arbete som oförtrutet pågår.Med vänliga hälsningarJan

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 6 oktober 2006 11:46
Till: Olson Jan; Kyrk Jan
Ämne: [Fwd: [uppsalapendeln] Re:Angående artikeln i UppsalatidningenKommentarer från SJ om detta?


-------- Original Message --------

Subject:[Suspected Spam] [uppsalapendeln] =?ISO-8859-1?Q?==3Fiso-8859-1=3FQ=3FRe:=5FAng=E5ende=5Fartikeln=5Fi=5FUppsalatidningen=3FDate:?= Fri, 6 Oct 2006 09:56:03 +0200

Date:Fri, 6 Oct 2006 03:56:00 -0400 (EDT)

From:=?iso-8859-1?Q?Anders_Mörtsell?= <anders.mortsell@xxxxxx> <mailto:anders.mortsell@xxxxxx>

To:<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx> <mailto:uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>

CC:<Andreas.victorzon@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> <mailto:Andreas.victorzon@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>Efter att ha läst artikeln i Uppsalatidningen nr 37, där Jan Kyrk påstår att SJ har över 90% punktlighet på sträckan Uppsala - Stockholm, tänkte jag att jag skulle bokföra förseningar på denna sträcka under en vecka bara för att göra ett stickprov. 90% tycker jag verkar vara en lite väl hög siffra för pendlarresorna. Den utvalda veckan var veckan efter det att jag läste artikeln, dvs denna vecka (nummer 40).Det är ju så med oss pendlare att vi inte åker jämnt utspridda under dygnet, vi åker morgon och kväll. Om tågen går i tid mitt på dagen och mitt på natten är det relativt ointressant i en diskussion om pendlarnas situation och SJs ständiga förseningar som drabbar dessa pendlare. Min bedömning är att de allra flesta pendlare på sträckan Uppsala - Stockholm åker någon gång mellan 06:40 och 08:10. Det är dessa tåg, samt mellanliggande avgångar, jag tagit med i min sammanställning. Av praktiska skäl har jag inte haft möjlighet att sammanställa motsvarande lista för kvällstågen i den motsatta riktningen.Enligt SJ är ett tåg som är fem minuter försenat inte försenat. Hallå George Orwell, hör du detta? Ett tåg som är två minuter sent är ju i alla fall inte för tidigt, inte heller enligt tidtabell, utan helt enkelt två minuter försenat. Själv har jag anslutningar att passa och en försening på fem minuter är väldigt besvärande och irriterande, framför allt när den nominella restiden inte är särskilt lång. På denna sträcka motsvarar fem minuter en 15-procentig försening. Enligt Kyrk "har vi [SJ] gjort rätt stora förbättringar under senare år". Varför inte ändra de magiska fem minuterna till tio minuter, då skulle ju SJ nästa år kunna påstå att "nu har vi gjort ännu större förbättringar, punktligheten är nu över 96%", utan att någonting all

s hänt vad gäller tågens ankomsttid till stationerna. Jag har valt att bokföra alla förseningar men andelen större än fem minuter går också att utläsa.För att ingen skall behöva oroa sig över att resultaten kan vara beroende av kvaliteten på min egen klocka, dåligt humör etc. baseras denna sammanställning helt och hållet på BANVERKETS EGEN STATISTIK.Hur såg det då faktiskt ut denna vecka? Sträckan Uppsala - Stockholm, avgångar fom 06:40 tom 08:10, vecka 40:

47% punktlighet, andel försenade tåg 53% (inklusive inställda tåg)

Vad betyder då Kyrks uttalande om "över 90% punktlighet" för oss pendlare? Ingenting. Under denna vecka kunde 53 procent av morgontågen Uppsala - Stockholm inte hålla tidtabellen utan kom fram försenade till Stockholm C. I några fall (8) var förseningen visserligen liten, i fler fall (16) var förseningen betydande.Använder man SJs definition av försening, dvs mer än 5 minuter (i praktiken 6 minuter eftersom man bara räknar minuterna, 5:50 avrundas således till 5), ger det 64% punktlighet, 36% försenade tåg. För mig kändes denna pendlarvecka helt normal vad gäller SJs prestation, SJ kanske kommer att hävda att de hade en ovanligt dålig vecka. För att förbättra det statistiska underlaget kommer jag därför att upprepa min sammanställning fler gånger, tex under vecka 45, om jag har möjlighet./AndersDetaljerad statistik, försening i minuter (inst=inställt tåg), Banverkets statistik:Avgång Tåg  2 okt  3 okt  4 okt  5 okt  6 okt6:40  811       37   277:00  883      inst   357:10  813    2  inst  inst       117:22  225        8    2        77:30  885       15    1        77:35   11       13    2        17:40  815       59    18:00  887    1      inst    28:10  817       19   22

********************************

Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.

Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till

uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx <mailto:uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx>

med ämnet

unsubscribeVid eventuella frågor, kontakta

uppsalapendel@xxxxxxxxxxx <mailto:uppsalapendel@xxxxxxxxxxx>

********************************


Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Re: SV: [Fwd: Re:Angående artikeln i Uppsalatidningen