[uppsalapendeln] SV: [Fwd: Om utropen]

 • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 10 Mar 2003 08:58:07 +0100

En konkret sak som skulle underlätta mycket:
Vid grova förseningar på obokade tåg: Säg alltid "Nästa tåg mot XXX 
beräknas avgå kl YY från spår ZZ"
 
Exempel: 17:10 från stockholm är beräknas vara 25 min sent vid avgång.
 
"Tåg mot Uppsala via Märsta och Knivsta med ordinarie avångstid kl 17:10 
beräknas avgå kl 17:35
Första tåg mot Uppsala avgår kl 17:25 från spår 6
Första tåg mot Märsta avgår kl 17:30 från spår 18
Första tåg mot Knivsta beräknas avgå kl 17:35 från spår 3"
 
/Gustav
 
 

    -----Ursprungligt meddelande----- 
    Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx] 
    Skickat: må 2003-03-10 08:36 
    Till: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm 
    Kopia: 
    Ämne: [uppsalapendeln] [Fwd: Om utropen]
    
    

     för nätverkets kännedom! Christina Gordon (SJs affärschef för
    Uppsalapendeln) skall träffa Banverket om utropen på stationerna, och
    ville ha lite input till det mötet, så jag "rafsade ihop" lite ur 
vårt
    digra arkiv!
    
    /F
    
    
    Om utrop:
    
    Allmänt:
    =====
    För lite information, för sent, i synnerhet relevant sådan vid 
störningar:
    
      * när skall tåget gå,
      * hur säkert är det att tåget går vid den tiden,
      * varför är tåget försenat,
      * kan förseningen "köras in",
      * kommer vi att missa anslutningarna nu? (SL-tåg, bussar i uppsala
       och andra orter, m m )
      * osv osv
    
    - det är sådana frågor man vill ha svar på när man står på 
perrongerna.
    Att ett uppenbarligen försenat tåg "tigs ihjäl" av utropen (ingen 
info
    ges) medan andra tåg, som går/kommer i tid utropas istället - 
uppfattas
    som mycket negativt av uppsalapendlarna! Försöker tågledningen "inte
    låtsas om" att tåget är försenat? Drar man sig för att ropa ut 
sånt, för
    man är rädd att en massa människor skall störta in till kassor och
    informationsdiskar för att klaga eller liknande? Sådana tankar 
uppkommer
    när informationen "stryps" såsom händer ibland.
    
      * Utropen hörs i vissa fall mycket dåligt - särskilt när viktig
       information ropas ut samtidigt som ett tåg i närheten
       startar/ankommer med fullt dån i motorerna (t ex pendeltågen vid
       perongerna 13-16) - då hörs knappt någonting av utropen.
      * Att påstå att ett tåg kommer in "vid avgångtid" och inte 
samtidigt
       säga att "tåget är misnt 5 minuter sent" är snudd på 
bedrägligt.
       Alla vet att ett tåg inte kan komma in, stanna, släppa av
       passagerare och ta ombord nya på mindre än 1 minut!!
    
    
    
    Lite "ögonvittnesskildringar" där utropen varit dåliga:
    =====================================
    
    
    030120 17.40 och 18.10 från Uppsala
    "När jag kom till stationen några minuter i 18 angavs på 
TV-monitorerna
    att det inkommande tåget, som skulle vända i Uppsala, var försenat 
och
    att 18:10-tåget preliminärt skulle avgå 18:25. Efter några minuter
    ropades det ut i högtalarna att det inkommande tåget hade blivit
    försenat ytterligare. Nästa gång jag tittade upp på monitorerna hade
    uppgiften om att 18:10-tåget skulle bli försenat tagits bort. Nu 
angavs
    i stället den vanliga avgångstiden, dock med uppgift om 
spårändring. Jag
    antog därför att tåget trots allt skulle avgå i tid, stämplade mitt
    TiM-kort och ställde mig vid spår 4, där rätt många resenärer 
redan hade
    samlats. På tavlan på perrongen var 18:10-tåget skyltat som om det
    skulle avgå i ordinarie tid. När vi stått på perrongen i ett par 
minuter
    kom så ett utrop i högtalarna. Tåget 18:10 var inställt. Ingen 
vidare
    förklaring gavs. Jag och andra Märstaresenärer fick alltså vackert 
vänta
    en timme på nästa tåg. Detta är bara en liten del i gårdagens 
röra. Även
    tåget 17:40 från Uppsala via Arlanda var försenat och avgick inte 
förrän
    ca 18:05. Det tåget gick från spår 1 på Uppsala C, och i Märsta 
träffade
    jag en resenär som hade kommit till Uppsala C strax före 18 och klivit
    på detta tåg i tron att det var 18:10-tåget via Märsta. Hon hade 
fått
    kliva av i Knivsta och stå där och vänta i över en timme på nästa 
tåg
    till Märsta. Som Märstapendlare känner man sig extra frustrerad. Om
    tågen går enligt tidtabell är det under högtrafik som mest ett tåg 
i
    timmen. Helger och kvällar går tågen ännu glesare. Ställs ett tåg 
in
    innebär det alltid minst en timmes väntan. Några gånger har jag 
fått
    ringa till mitt arbete i Uppsala och i sista minuten ställa in ett
    avtalat möte för att mitt tåg från Märsta blivit inställt. "
    
    021210 17.30
    "Jag tänkte åka från stockholm med 17:30, som visade sig vara det 
17:10
    som ännu inte kommit iväg. Som tidigare skrivits kom först ett
    meddelande om att tåget var inställt, sedan ett om att tåget skulle 
gå
    till knivsta där bussar skulle ta över. Informationen var mycket svår
    att uppfatta, högtalarutrop och terminaler stämde inte överens. I
    knivsta (där några hundra människor väntade) dök den första 
bussen upp
    efter tio minuter, en kvart. Medan jag väntade han jag se tre tåg
    passera på väg norrut. (Det hade gått snabbare att åka med 17:55, 
som
    tydligen "bara" försenades med en dryg kvart) än att vänta på de
    utlovade bussarna. Kanske informerades i knivsta? Högtalarutropen från
    stationen hördes inte till busstationen och var alltså till ingen 
nytta
    för alla som väntade på bussen. Detta är faktiskt sj:s (eller om 
det nu
    "är banverkets ansvar") sämsta sida. Fel inträffar ibland. Visst. 
Men då
    är det oerhört viktigt att informationen fungerar. Det duger inte att
    säga "ersättningsbussar kommer" utan att informera om vare sig 
varifrån
    de går, eller hur lång tid de dröjer. Stationsutropen hörs inte till
    busshållplatserna. Någon måste släpa sig ut ur kontoret och 
informera på
    plats."
    
    021122 08.10
    Skulle som vanligt åka med 8.10 tåget från Uppsala. Kom i god tid 
(för
    att få bra sittplats gör jag det.) 7,45 klev jag ut på perrongen,
    eftersom jag är lite synskadad så ser jag inte vad det står på 
monitorn
    på perrongen så den bryr jag mig inte om, brukar försöka kasta en 
blick
    på den i väntsalen som har gul bakgrund därför bättre läsbarhet. 
Såg
    dock inget... Står länge och väl på perrongen men tycker att det är
    väldigt tomt vid spår ett. Cirka 7 54 går jag och tittar på den vita
    skylten ser att det står med röda siffror att tåget inte ska gå 
förrän
    8.15. Inget har sagts i högtalarna! Småspringer mot perrong 5 för 
att ta
    7.56, resignerar dock då jag ser alla som står där och väntar, och 
inser
    efter ett par minuter att även detta tåg är försenat. Går då 
ilsket in i
    väntsalen för att klaga. Pratar med en tjänsteman och undrar varför 
vi
    inte får någon muntlig information! Han säger då att de ropat sedan
    7.39. Jag talar om att jag inget hört sedan jag kom. Får då reda på 
att
    det minsann har stått på monitorn sedan 7.30... eller nåt sånt. Men 
jag
    kan inte läsa den med svart bakgrund! Det stod inget på den andra! 
Inte
    när jag kom... Går sedan ut igen och ställer mig på perrongen. 
Klockan
    är någon minut över 8, fortfarande ingen muntlig information. Och 
inget
    7.56 tåg. Detta tåg utropas 8.08 och kommer någon minut efter. Men 
inget
    beklagande om försening eller så. Inte ett ord om förseningen! En 
minut
    senare kommer 8.10 tåget (en minut före ordinarie avgång) tåget 
ropas ut
    strax före ankomst. Första gången sedan jag kom till stationen. D v s
    tyst i nästan tjugofem minuter. Väl på tåget får vi veta att 
förseningen
    uppstod redan i vagnhallarna före start. Tåget var alltså 20 minuter
    försenat redan vid avgång från Stockholm! Denna brist på muntlig
    information gör mig ursinnig. det kan ju inte vara bara jag som har
    synnedsättningen. det är så oerhört nonchalant mot oss resenärer.
    
    Exempel på en resa från Märsta
    Avgång ska ske enligt plan gå 15:30
    15:29, Utrop om försening, ingen information om anledning. Ny tid 15:39
    15:35, Ny tid på tavlan; 15:40 - Inget utrop
    15:40, Inget tåg, ingen ändrad info på tavlan, inget utrop
    15:44, Tåget kommer. Tiden på tavlan fortfarande 15:40.....
    Ingen info på tåget om orsak till försening.... framme i Uppsala
    meddelas slutstation, ingen anledning till försening eller kommentar
    över huvud taget att tågets ankomsttid är en kvart försenat (på en 
20
    minuter lång resa...)
    
    En annan resa från Stockholm:
    Avgång ska ske enligt plan gå 17:40
    17:39, Utrop om försening, ingen information om anledning. Ny tid 
17:45.
    17:45, Tåget kommer (!)
    18:25, Strax efter Knivsta saktar tåget in och stannar. Meddelande om
    att "man saknar signal".
    18:27, puttrar vidare....
    18:29, Tåget stannar igen. Nu meddelar man att det varit strömavbrott 
i
    Uppsala och att det är kö in! Det måste man väl ha vetat redan när 
tåget
    avgick från Stockholms Central!!!
    18:42, Tåget rullar in på Uppsala Central. 22 minuter försenat.
    
    06:55 Uppsala-Stockholm inställt... ...men 07:15 och 07:25 och resten 
av
    tågen uppskyltade i tablåer och monitorer som vanligt. Inga
    högtalarutrop. Alla perronger tommapå tåg. Som vanligt, när bara 
någon
    minut återstår till ordinarie avgångstid så upptäcker SJ 
plötsligt att
    tåget inte finns och ändrar plötsligt 07:15 till 07:50 
(preliminärt).
    Ingen övrig info ges. Samma sak händer med 07:25. In till
    Kundservicedisken på Uppsala Station ringlar en 100-hövdad kö med 
hård
    trängsel, omöjlig att forcera. Inga upplysningar via monitorer eller
    högtalare som kan skingra någon mystik. Jag försöker ringa 
020-757575,
    val 3, för att fråga där, men efter "Väntetiden är för 
närvarande 4
    minuter" så surrar det bara, jag kommer inte fram alls. Detta upprepas 
3
    ggr. Jag ger upp, går hem och kollar www.sj.se, men där står 
ingenting
    om det totala trafikstoppet. Jag tvingas stanna hemma helt från jobbet
    en hel dag. Kostnad: 1 semesterdag.
    
    
    Men ibland brakar det ihop rejält - Uppsalapendeln tål inte minsta
    störning, som t ex när hösttidtabellerna infördes i mitten av 
augusti.
    Då gick inte ett enda tåg under "rusningstiderna " i rätt tid, och 
upp
    till 3 tåg i rad kunde vara inställda. Till råga på allt var
    informationen via högtalarutrop och monitorer undermålig (varför 
känns
    det alltid som om tågtrafikledningen är sist att upptäcka att ett 
tåg de
    facto inte avgår som stipulerats?). Att åka med alternativa tåg (t ex
    X2000 till Falun) var "förbjudet"- då fick man oförskämda svar från
    konduktörer att det skulle kosta tillägg på 135 kr... Vi tvangs 
också
    springa mellan perrongerna på Stockholms Central eftersom det 
plötsligt
    var "spårbrist" och tågen kunde ändra perrong flera gånger under 
mycket
    kort tid (påminde faktiskt en hel del om den där dråpliga scenen i en
    gammal Tati-film - men för äldre och handikappade var det säkert inte
    lika roligt...)
    
    
    
    
    Räcker detta?
    
    /F
    
    
    
    
    
    Gordon Christina wrote:
    
    > Hej!
    > 
    > I mitt infobrev som kommer ut på fredag kommer jag att förklara 
varför
    > det är så trångt på tågen och rekommendera alla att ta uppsala
    > pendeln. Men ni får självklart åka på tåg som finns angivna i 
tidtabellen.
    > 
    > Att låta er se tidtabellen är inte så lätt som jag trodde men vi
    > jobbar på att ha material klart nu i veckan.
    > 
    > Har du några kundsynpunkter på er hemsida som behandlar utrop, jag 
är
    > nämligen inbj
    > uden till banverket och då tänkte jag ta tillfället i akt och komma
    > med konkreta kundsynpunkter.
    >
    >   Christina
    >   
    >
    
    
    
    
    ********************************
    Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
e-postlista.
    Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
    uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
    med ämnet
    unsubscribe
    
    Vid eventuella frågor, kontakta
    uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
    ********************************
    

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] SV: [Fwd: Om utropen]