[uppsalapendeln] SV: Frihetsberövad av SJ!

  • From: "Sthig Jonasson" <sthigjonasson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 17 Jan 2003 08:49:15 +0100

Pröva med att polisanmäla. Skälet skulle kunna vara att passagerarna utsätts
för fara vid t.ex. brand i någon vagn.
SthigJ

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]För Martin Belak
Skickat: den 16 januari 2003 17:41
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Frihetsberövad av SJ!


Ja då har man ännu en gång blivit frihetsberövad av SJ. Ett fåtal meter
från plattformen i Uppsala havererar 15.55 tåget från Stockholm.
Tågpersonalen meddelar att de låst dörrarna och att vi absolut inte får
stiga av. Var tvungen att sitta i 20 minuter inlåst i en tågvagn, på
gångavstånd från Uppsala centralstation.
Vilken laglig rätt har SJ att hålla folk inlåsta emot deras vilja?

/martin


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: