[uppsalapendeln] SV: En annan sak som jag skulle vilja veta...

  • From: "Marie Wiklund" <marie.wiklund@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 21 Nov 2002 10:16:55 +0100

Hej Fredrik,
J=E4ttebra initiativ! 

Har lite sv=E5rt att l=E4sa ditt mail (se nedan). Vad kan det bero p=E5? Brukar
inte intr=E4ffa. (Sitter i Mac-milj=F6).

v=E4nliga h=E4lsningar
Marie

------------------------------------------

Marie Wiklund
Media Express F=F6rlag och Information AB
Box 127 17
112 94 Stockholm
Tel: 08 - 692 30 20
Fax: 08 - 692 30 01
Mobil: 070 - 397 54 87
www.mediaexpress.se

----------
>Fr=E5n: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
>Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>=C4mne: [uppsalapendeln] En annan sak som jag skulle vilja veta...
>Datum: tor 21 nov 2002 09.53
>

>
> =3D2E..=3DE4r den fr=3DE5ga som =3DE4r ganska knivig att svara p=3DE5, men om 
> ni ha=
=3D
> r n=3DE5gra=3D20
> =3DE5sikter, h=3DF6r av er (SJ =3DE4r v=3DE4ldigt angel=3DE4gna om att f=3DE5 
> veta va=
=3D
> d vi tycker=3D20
> om detta):
>
> N=3DE4r ett t=3DE5g blir f=3DF6rsenat ( t ex fr=3DE5n service i Hagalund pga 
> "lok=
=3D
> fel"=3D20
> och allt s=3DE5nt d=3DE4r), s=3DE5 har SJ/Banverket/EuroMaint tv=3DE5 
> alternativ:=
=3D
>
>
>
> 1) F=3DF6rs=3DF6ka k=3DF6ra t=3DE5get =3DE4nd=3DE5, =3DE4ven om det i somliga 
> fall kan =
=3D
> kraftigt=3D20
> f=3DF6rsenat redan innan det =3DE4r framme i Uppsala och skall ta upp=3D20
> passagerare f=3DF6rsta g=3DE5ngen.
> Detta inneb=3DE4r:
>    - det f=3DF6rsenade t=3DE5get riskerar att st=3DF6ra andra t=3DE5g - fler 
> pass=
=3D
> agerare=3D20
> blir f=3DF6rsenade ("dominoeffekter" ute p=3DE5 sp=3DE5ren)
>    - men man bibeh=3DE5ller transportkapaciteten (kan ta alla passagerare)
>
> 2) St=3DE4lla in t=3DE5get raskt och h=3DE4nvisa till andra avg=3DE5ngar
>  - De tidsm=3DE4ssigt n=3DE4rmaste avg=3DE5ngarna blir d=3DE5 oftast 
> =3DF6verfulla =
=3D
> och=3D20
> oftast n=3DE5got f=3DF6rsenade eftersom s=3DE5 m=3DE5nga ska kliva p=3DE5.
>  - men man slipper st=3DF6ra andra t=3DE5g
>
>
> N=3DE5got av ett knivigt dilemma, s=3DE5ledes. vad tycker ni i 
> Pendlarn=3DE4tve=
=3D
> rket?=3D20
> Vad b=3DF6r SJ g=3DF6ra?  Ska man ha som princip att t ex st=3DE4lla in 
> alla=3D20
> avg=3DE5ngar som =3DE4nd=3DE5 befaras bli, s=3DE4g, mer =3DE4n 20 minuter 
> sena och =
=3D
> ist=3DE4llet=3D20
> =3DE4gna all kraft =3DE5t att f=3DE5 fram de t=3DE5g som fortfarande har 
> chans at=
=3D
> t g=3DE5 i=3D20
> tid? Eller ska alla t=3DE5g avg=3DE5, oavsett f=3DF6rsening?
>
> Jag m=3DE5ste s=3DE4ga att jag sj=3DE4lv inte har n=3DE5got enkelt svar 
> p=3DE5 dett=
=3D
> a.
>
>
> /F
>
>
>
>
> ********************************
> Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels 
> e-postlis=
ta.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =E4mnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: