[uppsalapendeln] SV: Det är ohållbart . . .

  • From: "SONJA NIMMERSTAM" <sonja.nimmerstam@xxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 29 Jan 2003 21:04:56 +0100

Jag håller med dig fullständigt. Vad jag vill belysa är den idioti som kan råda 
när ett tåg är inställt till Märsta.Det gäller även på morgonen från Uppsala 
när 8.10 är inställt blir det 1 timmes väntan. Blixt Gordon kan komma med 
bortförklaringar att de brukar sätta in en buss på Arlanda som går till Märsta. 
De kan inte ens tala om var den bussen står någonstans. Det är ingen som med 
mycket kort tid på sig kan springa runt på Arlanda och leta en buss (när de i 
informationen inte ens kan tala varifrån bussen går, vad det står på bussen och 
vilket bussbolag som kör) då väntar de hellre på nästa tåg. Detsamma gäller när 
vi en gång fick ett taxikvitto utställt på taxi från Arlanda till Märsta 
station. Vi var 5 pendlare som satte oss i en taxibil på Arlanda, jag lämnade 
kvittot till föraren, när han hörde vart vi skulle vägrade han skjutsa oss, för 
kort resa. Han ville ha längre körningar och dessutom debitera SJ, det var inte 
alls populärt. Vi fick gå ur taxibilen och springa runt och krusa en massa 
taxichaufförer för att de skulle skjutsa oss. Det tog minst lika lång tid som 
att vänta på nästa tåg. Jag åker aldrig mer till Arlanda med en sådan 
taxibiljett från SJ. Jag arbetar egentligen i en stab vid Karolinska sjukhuset 
men har fått ett tjänsterum på Löwenströmska sjukhuset för att det skulle bli 
enklare för mig att pendla (Uppsala-Märsta). Jag har talat med flera pendlare 
som i datoriseringens tidevarv har fått sådana möjligheter att de har kunnat 
flytta till en filial längs SLs pendlarbana. Dessutom vill jag tillägga att vid 
"Löwet" är det flera anställda från Knivsta o Uppsala. Det är vårdpersonal som 
ska hem på kvällstid samt helger, som läget är nu hämtar deras män dem, annars 
skulle det inte gå..... (När de anställdes fick de info om att det var sådana 
goda tågförbindelser)
/sn********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Det är ohållbart . . .