[uppsalapendeln] SV: Ang: beröm också

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 1 Feb 2003 22:32:00 +0100

> I går, fredag, var 9.10-tåget försenat (inkom ca 9.10) på grund av
> vagnskada! Denna vagn sades ha lämnats kvar i Västerås, och därför var
> tåget kort och många fick stå. Konstigt att det tåget varit i Västerås -
> 9.10 kom ju från Stockholm och gick tillbaka dit.

Det är inte lätt att gissa vart tågen tar vägen efter slutstationen eller var 
de kommer ifrån, om man inte vet. En del tåg går mellan Stockholm och Uppsala 
mest hela dagen, medan andra bara går två varv och sedan sticker iväg åt något 
annat håll.

Det aktuella fallet, 9.10-tåget från Uppsala i fredags, vaknade den morgonen i 
Hallsberg, som det brukar. Klockan 5.25 började det sin färd mot huvudstaden, 
via Örebro och Västerås. I Kolbäck, två mil före Västerås blev det dock stopp. 
Här orsakade ett växelfel en försening på 10 minuter.

Väl framme i Västerås gjorde den omnämnda vagnsskadan att tåget försenades 
ytterligare 20 minuter. Hade det varit den bakre vagnen hade man ju bara kunnat 
lämna den och köra vidare, men dessvärre var det den främre som drabbades och 
tåget kunde därför inte köras iväg förrän denna bogserats bort.

Till Stockholm ska detta tåg normalt anlända 7.53 och gå vidare mot Uppsala 
8.10. Men i fredags kom det inte förrän 8.25.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: