[uppsalapendeln] SV: Ang: Re: Ang: [Fwd: Re: Biljettpriser]

 • From: ulrika.eriksson@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 27 Nov 2002 09:20:12 +0100

Formanskupongerna kommer att tas bort from 1/12 har jag fatt veta fr =
SJ's
kundtjanst i Krylbo. De ar tydligen en extra 'perk' som SJ lagt till =
och som
inte finns med i deras allmanna villkor. De allmanna villkoren har f.o.
tagits fram i samarbete med Konsumentverket...
Alla som har utestaende forseningsklagomal, snabba er pa att skicka in =
dem
denna vecka!

Ulrika Eriksson

 -----Ursprungligt meddelande-----
Fr=E5n:     Kerstin.Ramden@xxxxxx [mailto:Kerstin.Ramden@xxxxxx]=20
Skickat:     den 26 november 2002 10:31
Till:  uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
=C4mne: [uppsalapendeln] Ang: Re: Ang: [Fwd: Re: Biljettpriser]Jo, s=3DE5dana har jag ox=3DE5 f=3DE5tt d=3DE5 och d=3DE5 och numera =
verkar de =3DE4=3D
ven fungera som
betalningsmedel om man k=3DF6per biljet i kassan - tidigare d=3DF6g de =
bara=3D
 till
att handla f=3DF6r i TRs serveringar p=3DE5 t=3DE5gen och Stockholms =
central,=3D
 ett r=3DE4tt
begr=3DE4nsat v=3DE4rde f=3DF6r den som huvudsakligen =3DE5ker Uppsala =
- Stockh=3D
olm och
hellre =3DE4ter hemma =3DE4n p=3DE5 t=3DE5get. Dock - jag k=3DF6per =
inte biljett =3D
i kassan utan
laddar mitt TiM-kort i automat, s=3DE5 d=3DE5 fungerar de inte. Vi =
beh=3DF6ve=3D
r allts=3DE5
n=3DE5got annat, d v s en extra biljett helt enkelt, att utnyttja vid =
sen=3D
are
tillf=3DE4lle.
H=3DE4lsningar
Kerstin


                                    =
=3D
                =3D20
          Fredrick Beste                   =
=3D
                =3D20
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  =
uppsalapen=3D
deln@xxxxxxxxxxxxx       =3D20
          son.se>             Kopia:      =
=3D
                =3D20
          S=3DE4nt av:             =3DC4rende:  =
 [=3D
uppsalapendeln] Re: Ang: [Fwd: Re: =3D20
          uppsalapendeln-bounce@fre    Biljettpriser]  =
=3D
                =3D20
          elists.org                     =
=3D
                =3D20
                                    =
=3D
                =3D20
                                    =
=3D
                =3D20
          2002-11-26 10:18                  =
=3D
                =3D20
          S=3DE4nd svar till                 =
 =3D
                 =3D20
          uppsalapendeln                   =
=3D
                =3D20
                                    =
=3D
                =3D20
                                    =
=3D
                =3D20
N=3DE4r det g=3DE4ller "f=3DF6rm=3DE5nsbiljetter" s=3DE5 har ju SJ =
redan 50 krono=3D
rs
v=3DE4rdekuponger (som man f=3DE5r n=3DE5gon eller
n=3DE5gra stycken av n=3DE4r man skriver och klagar - Sj=3DE4lv fick =
jag vid =3D
ett
tillf=3DE4lle s=3DE5dana f=3DF6r ett v=3DE4rde av 1400:- efter =
infernot f=3DF6rr=3D
a jul/ny=3DE5r)!

S=3DE5dana kunde de ju dela ut i parti och minut ombord p=3DE5 =
t=3DE5gen n=3DE4=3D
r det
kr=3DE5nglar.


/F


 Kerstin.Ramden@xxxxxx wrote:
>
> Hej!
> Reklamationsblankett p=3D3DE5 hemsidan =3D3DE4r en bra id=3D3DE9, =
likas=3D3DE=3D
5 f=3D3DF6rsla=3D3D
> get med
> f=3D3DF6rm=3D3DE5nsbiljetter. Det =3D3DE4r troligen en mer framkomlig =
v=3D3DE=3D
4g =3D3DE4n at=3D3D
> t kr=3D3DE4va s=3D3DE4nkta
> priser generellt.
> By the way - 07.23 var fyra minuter sent vid avg=3D3DE5ng fr=3D3DE5n =
Upps=3D
ala i =3D3D
> dag och
> tolv minuter sent vid ankomst. Sen avg=3D3DE5ng p g a att man =
prioriter=3D
ade =3D3D
> ett
> x2000 och s=3D3DE5 hamnade vi i otakt med signalerna och tappade =
allts=3D3D=3D
E5
> ytterligare =3D3DE5tta minuter p=3D3DE5 v=3D3DE4gen in. =
Otillst=3D3DE4ndigt! =3D
Och 20.40 =3D3D
> fr=3D3DE5n
> Stockholm till Uppsala i g=3D3DE5r kv=3D3DE4ll var sex minuter sent =
fr=3D3D=3D
E5n Stoc=3D3D
> kholm och
> ungef=3D3DE4r lika mycket sent till Uppsala.
> Kersitn Ramd=3D3DE9n=3D3D
>
> ********************************
> Du har f=3DE5tt det h=3DE4r brevet eftersom du =3DE4r med p=3DE5 =
uppsalapende=3D
ls
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande =
ti=3D
ll
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =3DE4mnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella fr=3DE5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************

--
       Fredrick Beste, M.Sc.
Ericsson Utvecklings AB, Core Network Development
     Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx

-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: text/x-vcard
-- File: Fredrick.Beste.vcf
-- Desc: Card for Fredrick Beste
********************************
Du har f=3DE5tt det h=3DE4r brevet eftersom du =3DE4r med p=3DE5 =
uppsalapendels=3D

e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande =
till=3D

uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =3DE4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=3DE5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

=3D
********************************
Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels =
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med =E4mnet
unsubscribe

Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] SV: Ang: Re: Ang: [Fwd: Re: Biljettpriser]