[uppsalapendeln] SV: 16.30 från Cst i dag

  • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 05 Jun 2003 13:54:42 +0000


Det är väl helt okej att vänta lite när båda tågen ankommer i tid. Men i aktuella fallet var det även problem norr om Uppsala och 16.27-tåget stod tydligen ändå stilla i Uppsala en längre tid, för att sedan omledas via Sala. Om det nu var känt borde tågledaren kanske agerat annorlunda.


Vad vet jag, jag är bara en enkel planerare på en logistikavdelning på ett tillverkningsföretag, men framför allt, jag är en kund hos SJAB som betalar när två lappar i månaden för att kunna ta mig till och från mitt jobb.

/ Bengt


From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] SV: 16.30 från Cst i dag
Date: Thu,  5 Jun 2003 15:39:10 +0200

Bengt,

> Då kan man fråga sig, vad har hänt med talet om att alla tåg i tid
> behandlas före tåg som är sena?

I praktiken måste man göra undantag ibland för att inte orsaka än värre förseningar. Säg t.ex. att ett morgontåg från Uppsala blir en minut sent för att signalen krånglar precis när det ska iväg, och så kommer ett godståg som är tio minuter före tiden. Ska man då släppa iväg godståget före persontåget? Ja, persontåget är ju sent och godståget i tid. Resultat: Godståget i tid, persontåget 20 minuter sent.

Om man istället låter det försenade persontåget gå före är både persontåget och godståget i tid. Alltså får godståget vänta trots att det är i tid och det andra tåget sent.


> Vad var då anledningen till att 16.27 fick gå före?


16.30-tåget går över Märsta, och för att komma till Märsta måste man byta spår i Skavstaby. För att göra detta måste man bromsa ner hastigheten från 160 km/h till minst 130, men helst 100 så det inte kränger till så kraftigt. Om något tåg ligger strax bakom, som det skulle gjort i det här fallet, (med strax bakom menar jag cirka fyra kilometer) kommer det också att bli tvunget att bromsa för att hålla säkerhetsavståndet.

Alltså, låter man 16.30-tåget (över Märsta) köra före så kommer 16.27-tåget att bli ytterligare försenat. Låter man istället 16.27-tåget köra före så kommer båda tågen i rätt tid.

Rätt beslut fattades. 16.30-tåget var i rätt tid i Märsta. 16.27-tåget hade minskat förseningen till endast två minuter i Arlanda.

Men så kommer vi till Myrbacken...

Här blir det aktuellt med jag berättade tidigare om tågvägar. En tågväg är ju när man reserverat en bit av spåret för ett tåg. Ett tåg får inte åka om det inte fått spåret framför sig reserverat åt sig. Och, när ett tåg fått en sträcka reserverad för sig kan inget annat tåg köra där förrän tåget passerat. Skulle det bli något fel kan man dock häva reservationen (lösa ut tågvägen), men för att få göra det måste man först ha telefonkontakt med lokföraren på det aktuella tåget. Därefter tar det tre minuter innan man kan reservera sträckan för ett annat tåg.

Det som verkar ha hänt är att 16.27-tåget fått tågväg ända bort till Knivsta, för att snabba upp hanteringen, så det inte ska bli några onödiga väntetider, så inte tåget ska bli mer sent. Hade tåget inte stannat längre än det skulle på Arlanda så hade det inte varit några problem. Då hade det passerat Myrbacken innan 16.30-tåget kommit dit och båda tågen hade varit i tid i Uppsala.

Men, av någon anledning (för mig okänd) står 16.27-tåget tre minuter extra på Arlanda C innan det åker vidare.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe


Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

_________________________________________________________________ Hitta rätt på nätet med MSN Sök http://search.msn.se/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: