[uppsalapendeln] SV: 16.30 från Cst i dag

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 5 Jun 2003 15:39:10 +0200

Bengt,

> Då kan man fråga sig, vad har hänt med talet om att alla tåg i tid
> behandlas före tåg som är sena?

I praktiken måste man göra undantag ibland för att inte orsaka än värre 
förseningar. Säg t.ex. att ett morgontåg från Uppsala blir en minut sent för 
att signalen krånglar precis när det ska iväg, och så kommer ett godståg som är 
tio minuter före tiden. Ska man då släppa iväg godståget före persontåget? Ja, 
persontåget är ju sent och godståget i tid. Resultat: Godståget i tid, 
persontåget 20 minuter sent.

Om man istället låter det försenade persontåget gå före är både persontåget och 
godståget i tid. Alltså får godståget vänta trots att det är i tid och det 
andra tåget sent.


> Vad var då anledningen till att 16.27 fick gå före?

16.30-tåget går över Märsta, och för att komma till Märsta måste man byta spår 
i Skavstaby. För att göra detta måste man bromsa ner hastigheten från 160 km/h 
till minst 130, men helst 100 så det inte kränger till så kraftigt. Om något 
tåg ligger strax bakom, som det skulle gjort i det här fallet, (med strax bakom 
menar jag cirka fyra kilometer) kommer det också att bli tvunget att bromsa för 
att hålla säkerhetsavståndet.

Alltså, låter man 16.30-tåget (över Märsta) köra före så kommer 16.27-tåget att 
bli ytterligare försenat. Låter man istället 16.27-tåget köra före så kommer 
båda tågen i rätt tid.

Rätt beslut fattades. 16.30-tåget var i rätt tid i Märsta. 16.27-tåget hade 
minskat förseningen till endast två minuter i Arlanda.

Men så kommer vi till Myrbacken...

Här blir det aktuellt med jag berättade tidigare om tågvägar. En tågväg är ju 
när man reserverat en bit av spåret för ett tåg. Ett tåg får inte åka om det 
inte fått spåret framför sig reserverat åt sig. Och, när ett tåg fått en 
sträcka reserverad för sig kan inget annat tåg köra där förrän tåget passerat. 
Skulle det bli något fel kan man dock häva reservationen (lösa ut tågvägen), 
men för att få göra det måste man först ha telefonkontakt med lokföraren på det 
aktuella tåget. Därefter tar det tre minuter innan man kan reservera sträckan 
för ett annat tåg.

Det som verkar ha hänt är att 16.27-tåget fått tågväg ända bort till Knivsta, 
för att snabba upp hanteringen, så det inte ska bli några onödiga väntetider, 
så inte tåget ska bli mer sent. Hade tåget inte stannat längre än det skulle på 
Arlanda så hade det inte varit några problem. Då hade det passerat Myrbacken 
innan 16.30-tåget kommit dit och båda tågen hade varit i tid i Uppsala.

Men, av någon anledning (för mig okänd) står 16.27-tåget tre minuter extra på 
Arlanda C innan det åker vidare. ********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: