[uppsalapendeln] Re: SV: 16.10-tågetfrånStockholm...

  • From: "sarasundquist.privat" <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 24 Apr 2003 11:29:25 +0200

Vad kul att se så där!!
Då verkar ju sms-tjänsten fungera rätt bra med andra ord.
I morse fick jag veta att 8.10 tåget var planerat att gå 8.45. Stämde
det också?

/Sara
 
-------------------
> Sara,
> 
> > Har det varit försenat lika ofta som SJs sms-tjänst meddelar?
Någon i
> > nätverket som brukar åka med det? 
> 
> Detta tåg kommer direkt från Hagalund, och det var orsaken till
förseningen i går. Men vi kan ju titta på hur det har sett ut för
16.10-tåget de närmaste veckorna: (siffran anger antal minuters
avvikelse från ordinarie ankomsttid, negativt tal = försening,
positivt = för tidigt)
> 
> 0423: -6 (Hagalund)
> 0422: -12 (Hagalund)
> 
> 0417: +2
> 0416: +3
> 0415: 0
> 0414: (finns inte med, förmodligen inställt)
> 
> 0411: +1
> 0410: +1
> 0409: +2
> 0408: -5 (Pendeltåg som låg före eftersom det var sent pga
signalfel)
> 0407: +2
> 
> 0404: +3
> 0403: +2
> 0402: -2
> 0401: +3
> 0331: +2
> 
> Det var alltså försenat i går och i förrgår, och båda gångerna var
anledningen Hagalund. Men i övrigt har inte detta tåg varit särskilt
drabbat.
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: SV: 16.10-tågetfrånStockholm...