[uppsalapendeln] SV: 16.10-tågetfrån Stockholm...

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 24 Apr 2003 11:16:13 +0200

Sara,

> Har det varit försenat lika ofta som SJs sms-tjänst meddelar? Någon i
> nätverket som brukar åka med det? 

Detta tåg kommer direkt från Hagalund, och det var orsaken till förseningen i 
går. Men vi kan ju titta på hur det har sett ut för 16.10-tåget de närmaste 
veckorna: (siffran anger antal minuters avvikelse från ordinarie ankomsttid, 
negativt tal = försening, positivt = för tidigt)

0423: -6 (Hagalund)
0422: -12 (Hagalund)

0417: +2
0416: +3
0415: 0
0414: (finns inte med, förmodligen inställt)

0411: +1
0410: +1
0409: +2
0408: -5 (Pendeltåg som låg före eftersom det var sent pga signalfel)
0407: +2

0404: +3
0403: +2
0402: -2
0401: +3
0331: +2

Det var alltså försenat i går och i förrgår, och båda gångerna var anledningen 
Hagalund. Men i övrigt har inte detta tåg varit särskilt drabbat.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: 16.10-tågetfrån Stockholm...