[uppsalapendeln] Re: SV: 1.2 Information

  • From: Pamela Davidsson <pamela@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 6 Feb 2003 12:18:46 +0100

Hej !

Ja det var väl det jag misstänkte.
Så mitt förslag A) att utbilda SJs trafikinformatörer och ge dem tillgång till 
systemen är högst relevant !
I normal verksamhet är det ju just det du nämner, att förstå termer, samband 
etc som man förväntar sig av en kundtjänst/trafikupplysning. Hur ska de annars 
kunna ta del av det interna faktaunderlaget/informationen och förmedla till 
externa (mindre vetande) kunder ?

TFÖR 3 månader tillbaka i tiden ??? Det var ny info. Om inte jag minns fel så 
har SJ sagt till pendlarnätverket att de inte sparar information och därför 
bett oss att spara på och sammanställa informationen. därav hemsidan och 
mailadressens uppkomst !

m v h,
 Pamela
Citerar Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>:

> Pamela, 
> 
> > Må vara hänt, men att döma av vad Tydal nedan kunnat utläsa så verkar 
> > det ju innehålla just den information man behöver för att kunna ge 
> > upplysning om läget just nu resp hur det var tidigare idag. 
> 
> TFÖR innehåller =all= information, men sättet den presenteras på är alltså
> produktionsinriktat. Dvs, den är i första hand till för dem som leder
> tågtrafiken och är anpassat för deras behov. Därför är det lite omständligt
> att ta fram den informationen jag tog fram, plus att det inte bara är att ta
> fram den utan man måste ha erfarenhet också för att förstå språket; termerna
> och förkortningarna, samt att känna till vilka tåg som påverkar varandra. 
> 
> 
> > Be SJ samla informationen från TFÖR för februari månad och gör en  
> > sammaställning och analys. Kan Tydal spara all info om tågavgångarna i 
> > tre dar så borde SJ kunna få plats med den infon för en månad. 
> 
> I TFÖR ser man tre månader tillbaka i tiden. De tre dagarna är dock inget jag
> sparar, utan det är SJ som gör det på sin publika hemsida. Varför vet jag
> inte då det inte finns något enkelt sätt att komma åt det genom deras
> hemsida, men jag knåpade ihop en egen sida så man lättare kan komma åt det. 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: