[uppsalapendeln] Re: SMS-tjänster...

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 24 Jan 2003 10:36:05 +0100

Gordon delat ut en banan till (Nyhetsbrev Vecka 4 fans på 16:40 tåget från 
Stockholm i går)!
Där står det om testpiloter för SMS-tjänsten.
Måndag 27/1 öppnar länken www.sj.se (klicka på pendlarresor) och stängs efter 
500 svar.
Passa på att anmäla er!
Dmitrij


----- Original Message ----- 
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
To: "PendlarNätverket Uppsala-Stockholm" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, January 24, 2003 10:24 AM
Subject: [uppsalapendeln] SMS-tjänster...


> Det händer lite nu på SMS-tjänstfronten! Här är vad jag vet...
> 
> 
> /F
> 
> 
> 
> 
> *
> 
> Info frånQuamri Tech
> ==============
> 
> Uppsala 3/1 2003
> 
> Qamri Tech AB startar den 20/1 2003 en SMS-tjänst för pendlare mellan Uppsala 
> och Stockholm. Tjänsten skall ge pendlarna aktuell och tillförlitlig 
> trafikinformation.
> 
> Under tiden 20/1 - 31/1 genomförs en pilotverksamhet. Från den 3/2 finns 
> SMS-tjänsten sedan tillgänglig som en abonnemangstjänst för 35:-/månad.
> 
> Initialt bevakas morgontrafiken Uppsala - Stockholm. Tjänsten kommer 
> successivt under våren att byggas ut med ökad bevakning och tillgänglighet.
> 
> Tjänsten fungerar med alla typer av mobilabonnemang.
> 
> 
> Qamri Tech AB (quality assured mobile realtime information) grundades i juni 
> 2002 i Uppsala och har som affärsidé att "Utveckla och tillhandahålla 
> vardagsnära SMS-tjänster".
> 
> För mera information:
> www.qamri.com
> Niclas Areskog, VD Qamri Tech AB på 073- 975 10 52
> niclas@xxxxxxxxx
> 
> *
> 
> Info från SJ
> ========
> 
> Från: Gordon Christina
> Skickat: den 10 januari 2003 14:25
> 'fredrik.beste@xxxxxxxxxxxxxxx'; 'soren@xxxxxxxxxx'
> Ämne: Hej vill du testa att få sms-info om Uppsalapendeln
> 
> Hej!
> 
> SJs resenärer på sträckan Uppsala-Stockholm kommer under tre månader, 
> med start i februari att under 2003 att kunna abonnera på information om 
> trafikstörningar i tågtrafiken via en SMS-tjänst.
> 
> I ett pilotprojekt kommer SJ att testa ett system som, så snart en 
> trafikstörning uppstår skickar ett SMS-meddelande till mobiltelefonen om 
> resenärens tåg är mer än 5 minuter försenat i morgon och kvällsrusning.
> 
> 500 personer kommer att bjudas in för att prova denna gratistjänst under 
> en testperiod under februari  april, eftersom jag har haft kontakt med 
> dig under förra året så undrar jag om du är intresserade att vara testpilot?
> 
> Detta erbjudande kommer även att informeras om i vårt nyhetsbrev ombord 
> från och med vecka 4.
> 
> Nu börjar det bli dags att köra igång med SMS på Uppsalapendeln.:
> 
> På måndag 27/1 öppnar vi vår hemsida för sms-piloter. Efter 500 
> anmälningar stängs sajten,ni kommer att få ett lösenord sänt som sms och 
> efter det är det bara att gå in på vår hemsida www.sj.se 
> <http://www.sj.se/>, rubrik pendlarresor smspilot Uppsala och välja 
> vilka tåg ni vill få sms-info om.,
> 
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: