[uppsalapendeln] SMS-tjänst för tågförseningar på gång

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 22 Aug 2003 12:43:07 +0200

http://www2.unt.se/avd/1,2883,MC=1-AV_ID=267319,00.html?QueryID=586001&SC_ID=&Page=1&blocksize=15&startYear=2003&startMonth=07&startDay=22&stopYear=2003&stopMonth=08&stopDay=22&isFriday=&from=searchres


2003-08-09


Av:Marie Ström
SMS-tjänst som meddelar tågförseningar. Så kommer det troligen att se ut i framtiden. Ett pilotprojekt har redan testats i Uppsala — och kundnyttan verkar vara stor.


        
Foto:ScanpixPilotprojektet som engagerat flera utvalda personer inom SJ inleddes i februari.
— Syftet var att även få med vinterperioden, då det ofta är mycket som händer, säger Irja Bäckström.
Hon arbetar som SJ:s marknadsansvariga för region öst, och är därigenom ansvarig för Uppsalapendeln.
Kundunderlaget har SJ fått fram genom förfrågan. Sedan valdes de första 500 som anmälde sitt intresse. Nu har de fått testa sms-tjänsten under tre månader.
— Det har varit lyckat och kundnyttan verkar vara stor, säger Irja Bäckström.
Under fredagen höll de ansvariga för projektet ett utvärderingsmöte och beslutade att projektet behöver fortsätta ännu en period för att finslipa några detaljer.


Vissa missförstånd
— Det handlar till exempel om hur många minuter försenat ett tåg ska vara för att vi ska sända ut ett sms. Sedan måste vi se över vilken text vi ska ha. Som det är nu har det blivit vissa missförstånd. Många vet kanske inte vad signalfel innebär. Därför måste vi använda oss av enklare termer, säger Irja Bäckström.
Hur länge tjänsten måste testas är däremot fortfarande oklart, liksom när den kan komma ut på marknaden på allvar.
— Det är ett omfattande projekt. Tanken är att det sedan ska föras ut i hela landet. Men först måste allt finslipas och sedan måste SJ:s styrelse besluta om det ska införas eller inte, säger Irja Bäckström.
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SMS-tjänst för tågförseningar på gång