[uppsalapendeln] Re: SJ-tåg på Aralanda Express-spår

  • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 1 Apr 2003 10:14:19 +0200

Vi har kollat säkerhetsfrågor angående överfulla och låsta vagnar. Som jag
minns det ledde det bara till att SJ kunde visa på att det har gjorts någon
utredning om detta som gav dem rätt.
Hur SJ internt sköter uppföljning av tillbud vet jag inte, kanske Thomas
Tydal vet?


/Jöns

-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Lena McElwee
Sent: den 31 mars 2003 18:56
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] Re: SJ-tåg på Aralanda Express-spår


Hej! Jo jag hade oturen att ta 18.40 i torsdags, och som så ofta det kom
iväg litet sent. Ett tag efter att tåget kört ner i tunneln vid Arlanda
kränger det till på ett oväntat sätt och när jag tittar upp ser jag
perrongen försvinna på fel sida. Det fortsäter en bit till och stannar
långsamt....  Så småningom blir vi upplysta om att tåget kommit in på fel
spår och kommit in på Arlandabanan. Vi står i en återgrändstunnel och tåget
måste därför vända, vilket också bekräftas genom att lokföraren promenerar
förbi utanför det skitiga fönstret. Efter en tids väntan kör tåget tillbaks
förbi perrongen igen och ut ur tunneln, och därefter nytt stopp eftersom
lokföraren ska ta sig tillbaka till det främre loket. Denna gång går han
genom tåget, men upptäcker när han ska gå av att dörrarna är låsta, så han
får gå tillbaks igen och ut i mörkret utanför tåget. Tågpersonalen ropar ut
beklaganden men visar sig inte, varken för att kolla biljetterna eller hur
passagerarna har tagit denna obeh
 agliga incidens. Naturligtevis kom inte tjejen med serveringsvagnen ut för
att bjuda på något till "strandsatta" passsagerare. Jag måste bekänna att
jag i fortsättningen kommer att undvika dessa Arlandatåg - tanken att jag
har suttit inlåst som i en konservburk i ett bergrum fyller mig med obehag.
Nu hände "ingenting", bara ett vi kom nästan en timnma sent till Uppsala och
det tar ju SJ aldrig något ansvar för. Dessutom var det Banverkets fel. Men
hur ser säkerheten egentligen ut? I hälso-och sjukvården måste man anmäla
alla skador, men också sådant som hade kunnat leda till en sådan (Lex
Maria), allt för att förebygga framtida risker. Hur ser avvikelsesystemet ut
för järnvägstrafiken? Finns det något över huvudtaget? Om det finns - hur
tar man till vara kunskaperna? Är det någon i nätverket som kontaktat
Järnvägsinspektionen med frågor om just säkerhet?
Lena McElwee

----- Original Message -----
From: "Jöns Weimarck" <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, March 31, 2003 10:24 AM
Subject: [uppsalapendeln] SJ-tåg på Aralanda Express-spår


> Hej!
> Är det något som vet något om en tåg som tydligen åkte fel den 27:e kl
18.40
> från Stockholm till Uppsala. Man kom enligt uppgift in på Arlanda Ex-spår
> mot Arlanda och fick backa ut...
>
> /Jöns
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: