[uppsalapendeln] SJs presstjänst och verkligheten

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 22 Sep 2004 08:53:20 +0200

Funderar på att göra insändare av detta, kommentarer? Fler exempel?


/F

Närhelst vi pendlare har framfört åsikter om SJ och deras tjänster i media, har vi alltsomoftast fått svar från personer på SJs presstjänst. Här är en sammanställning av uttalanden de gjort under det senaste året.


"94 [- 98] % av våra tåg går i tid" - Kajsa Mosström m fl vid ett flertal tillfällen under de senaste åren i media, närhelst förseningarna förts på tal.
SANNINGEN: Pendlarnätverket visade med en enkel matematisk övning att så ej var fallet. På ett axplock av i rusningstid populära avgångar, under en 2-månadersperiod, om man också räknade med de INSTÄLLDA tågen, blev punktligheten istället 73-75%. Om man skulle ha mätt antalet resenärer (dvs pendlare) som kom i tid, hade siffrorna således varit mycket lägre. Ändå fortsatte SJ presstjänst att upprepa de höga, fina sifforna närhelst de gavs möjlighet.


" Blanketter att fylla i brukar finnas ombord på tågen." - KAJSA MOSTRÖM, PRESSTJÄNSTEN, UNT 040830
SANNINGEN: Ingen resenär har någonsin sett en enda sådan blankett på något tåg. Inte heller finns de hos ombordpersonalen eller utlagda på stationerna, de finns på webben (långt ner under Kundtjänst->Resevillkor) samt i kassorna, om man ber om dem. Det allra enklaste vore ju om ombordpersonalen talade om att garantin finns och var blanketter finns för resenärerna via högtalarsystemet ombord, när ett tåg de facto är så försenat att restidsgarantin gäller, varför gör man helt enkelt inte så?


"Ett dåligt alternativ tycker vi från SJ:s sida då att pendla med buss mellan Stockholm och Uppsala blir betydligt dyrare än att resa med SJ."
" - Kajsa Mosström, SJs Presstjänst i UNT 040830.
SANNINGEN: Swebus tar 34 kr enkelresan, vilket är billigare än tåget, hur man än räknar.


" På sträckan Uppsala-Stockholm kör vi 30-minuterstrafik under hela trafikdygnet.": Mia Törn, SJs presstjänst i insändare i UNT 040830
SANNINGEN: Ett "trafikdygn" är uppenbarligen inte detsamma som en vanlig 24-timmarsperiod, för mellan 23.10 och 05.40 , vardagar, går det inga tåg. Och på kvällen (från kl 20.10) går det några få avgångar, 1 gång i timmen.


   *

Allmänt: Det vore trevligare för alla parter om SJs Presstjänst slutade fungera som en "desinformationscentral" vars enda uppgift verkar vara att ständigt propagera för SJs förträfflighet i alla omöjliga situationer, och där man uppenbarligen inte drar sig för att tänja på sanningen närhelst det passar.

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SJs presstjänst och verkligheten