[uppsalapendeln] Re: SJs VD i Aftonbladet debatt

 • From: Anders Mörtsell <anders.mortsell@xxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 16 Jan 2007 15:29:43 +0100

"Vi har vänt konkurshot till vinst", vill minnas att det var vi skattebetalare 
som fick stå för ca 1 800 miljoner kronor för att vända bort detta konkurshot 
...
 
/Anders

    -----Original Message-----
    From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Fredrick Beste
    Sent: Tuesday, January 16, 2007 12:16 PM
    To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx; Kurt Hultgren
    Subject: [uppsalapendeln] SJs VD i Aftonbladet debatt
    
    
     
    FINA TÅG, MÅNGA TÅG och tåg i rättan tid - det är vad SJ:s vd Jan 
Forsberg vill ha. 
    
    Foto: JONAS BILBERG

    SJ är på rätt spår, men behöver fler!

    
    Jan Forsberg: Vi har vänt konkurshot till vinst och har fler resenärer 
än nånsin
    
    
 
1871 LEDDE TVÅ SPÅR SÖDERUT från Stockholms central. 136 år senare är spåren 
fortfarande två.

Foto: ROLF PETTERSON
 
TRÄNGSELN PÅ SPÅREN innebär att SJ har 90 sekunder på sig att få i väg tåget i 
tid från Stockholm C. 
Annars kan en liten försening bli stor.

Foto: MAJA SUSLIN

Dagens debattör

Jan Forsberg
55 år, vd, SJ AB 
Ett
extra järnvägsspår har lika stor kapacitet som en 
16-filig 
motorväg


     SJ vill att fler väljer tåget för sin resa till och från arbetet eller 
på fritiden. Vi vill köra fler tåg och självklart vill vi även att tågen kommer 
och går i tid. Folk ska kunna lita på tidtabellerna. 
     Problemet är att vi och alla andra järnvägsföretag fortfarande kör på 
samma spår som byggdes 1871.
     
     Trängseln är enorm och kravet på att inget oplanerat inträffar är 
extremt högt. Det är en av anledningarna till att det kan ta flera dagar innan 
tågen går enligt tidtabell efter en storm som den vi nyss upplevt.
     Att köra tåg mellan två orter är relativt enkelt. Men precis som på 
vägen eller uppe i luften krävs att det finns tillräckligt med plats för att 
tågen ska komma fram. Det krävs fler spår, vilket kräver politiska beslut om 
utbyggnad. Framförallt i våra tre storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och 
Malmö.
     
     Över hälften av all tågtrafik i Sverige passerar genom Stockholm. När 
Stockholms central byggdes 1871 gick det som mest fyra tåg per dag på spåren 
söderut. I dag går det 24 tåg i timmen - på samma två spår! Tänk om vägnätet 
inte byggts ut de senaste 150 åren - vilka konsekvenser hade det fått för 
biltrafiken!
     
     Med denna trängsel har SJ 90 sekunder på sig att få i väg tåget i tid 
från Stockholm C. Annars är risken stor att det blir minst tio minuters 
försening till slutstation. I stort sett ser det likadant ut i övriga 
storstadsregioner i landet.
     
     I Sverige har vi valt modellen att blanda snabb och långsam trafik på 
samma bana, vilket gör att godståg och lokala pendeltåg kan hindra snabbgående 
tåg. Känsligheten i trafiksystemet blir extra stor eftersom det är trångt om 
utrymmet. En liten försening vid avgång växer ofta i stället för att minska. 
Med så små marginaler är det inte heller svårt att föreställa sig vilken oreda 
stormen Per har ställt till med.
     
     Redan 1947 gav Stockholms stad klartecken för ytterligare två 
järnvägsspår in till Centralen. Det ansågs nödvändigt för en växande 
storstadsregion. Men det formella beslutet om en utbyggnad är ännu inte taget. 
Varje år flyttar runt 20 000 personer in till Mälardalsregionen, vilket 
motsvarar en stad stor som Värnamo. Det behövs en snabb och långsiktig lösning. 
Ett extra järnvägsspår har lika stor kapacitet som en 16-filig motorväg.
     Punktligheten är avgörande för att folk ska välja tåget. Därför har 
SJ, Banverket och SL tillsammans tagit fram förslag på åtgärder, som kan börja 
genomföras redan under 2007. Det handlar om att se över tidtabeller, antalet 
tåg på spåren, investeringar i spår och fler mötesplatser på spåren med mera. 
Jag är säker på att det kommer att resultera i bättre och mer tillförlitlig 
kvalitet framöver.
     Våra dubbeldäckade tåg kommer att bidra med fler sittplatser i längre 
tåg i högtrafik. Dubbeldäckarna kan nämligen snabbt kopplas ihop och isär för 
att bättre tillgodose behovet av säten. På det sättet kan också ett långt tåg 
med flera olika slutdestinationer köras ut ur Stockholm, för att sedan dela sig 
och fortsätta åt var sitt håll.
     
     Tåget är vårt äldsta kollektiva transportsätt. Samtidigt är det vårt 
modernaste kollektiva transportsätt. Det är snabbare än bilen och bussen och 
bekvämare än flyget. Och det är i särklass det mest miljöanpassade. Alla tåg 
drivs med el från förnyelsebara energikällor, det vill säga vind- och 
vattenkraft. 
     Ett tåg med 300 resenärer mellan Stockholm och Göteborg påverkar 
miljön lika mycket som utsläppet från en enda liter bensin. Det är oslagbart. 
Att satsa pengar på järnvägen är en investering i framtiden.
     Det är min övertygelse att tåget och SJ kommer att stärka sin 
position i takt med att miljömedvetandet växer. Vi ska göra allt vi kan för att 
leva upp till våra kunders önskemål. Vi har satsat stora resurser på att 
utveckla resan med tåget. Vi har köpt nya tåg och helrenoverat dem vi redan 
har. Med internet ombord och mycket god mobiltäckning är vi Europas mest 
uppkopplade reseföretag. Vi har dessutom resebranschens bredaste 
distributionsnät för våra biljetter och branschens mest generösa restidsgaranti.
     Våra investeringar har givit resultat. SJ har vänt från konkurshot 
till vinst och har fler resenärer än någonsin. Vi tror på framtiden och vår 
vision: Alla vill ta tåget.
     
      
    Jan Forsberg
     55 år, vd, SJ AB

JPEG image

JPEG image

JPEG image

GIF image

GIF image

Other related posts: