[uppsalapendeln] SJs VD i Aftonbladet debatt

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 16 Jan 2007 12:15:31 +0100


FINA TÅG, MÅNGA TÅG och tåg i rättan tid – det är vad SJ:s vd Jan Forsberg vill ha.
Foto: JONAS BILBERG

SJ är på rätt spår, men behöver fler!

Jan Forsberg: Vi har vänt konkurshot till vinst och har fler resenärer än nånsin

1871 LEDDE TVÅ SPÅR SÖDERUT från Stockholms central. 136 år senare är spåren fortfarande två.
Foto: ROLF PETTERSON

TRÄNGSELN PÅ SPÅREN innebär att SJ har 90 sekunder på sig att få i väg tåget i tid från Stockholm C.
Annars kan en liten försening bli stor.

Foto: MAJA SUSLIN

Dagens debattör

Jan Forsberg
55 år, vd, SJ ABEtt
extra järnvägsspår har lika stor kapacitet som en
16-filig
motorväg


SJ vill att fler väljer tåget för sin resa till och från arbetet eller på fritiden. Vi vill köra fler tåg och självklart vill vi även att tågen kommer och går i tid. Folk ska kunna lita på tidtabellerna.
  Problemet är att vi och alla andra järnvägsföretag fortfarande kör på samma spår som byggdes 1871.

  
  Trängseln är enorm och kravet på att inget oplanerat inträffar är extremt högt. Det är en av anledningarna till att det kan ta flera dagar innan tågen går enligt tidtabell efter en storm som den vi nyss upplevt.
  Att köra tåg mellan två orter är relativt enkelt. Men precis som på vägen eller uppe i luften krävs att det finns tillräckligt med plats för att tågen ska komma fram. Det krävs fler spår, vilket kräver politiska beslut om utbyggnad. Framförallt i våra tre storstadsregioner, Stockholm, Göteborg och Malmö.
  
  Över hälften av all tågtrafik i Sverige passerar genom Stockholm. När Stockholms central byggdes 1871 gick det som mest fyra tåg per dag på spåren söderut. I dag går det 24 tåg i timmen – på samma två spår! Tänk om vägnätet inte byggts ut de senaste 150 åren – vilka konsekvenser hade det fått för biltrafiken!
  
  Med denna trängsel har SJ 90 sekunder på sig att få i väg tåget i tid från Stockholm C. Annars är risken stor att det blir minst tio minuters försening till slutstation. I stort sett ser det likadant ut i övriga storstadsregioner i landet.
  
  I Sverige har vi valt modellen att blanda snabb och långsam trafik på samma bana, vilket gör att godståg och lokala pendeltåg kan hindra snabbgående tåg. Känsligheten i trafiksystemet blir extra stor eftersom det är trångt om utrymmet. En liten försening vid avgång växer ofta i stället för att minska. Med så små marginaler är det inte heller svårt att föreställa sig vilken oreda stormen Per har ställt till med.
  
  Redan 1947 gav Stockholms stad klartecken för ytterligare två järnvägsspår in till Centralen. Det ansågs nödvändigt för en växande storstadsregion. Men det formella beslutet om en utbyggnad är ännu inte taget. Varje år flyttar runt 20 000 personer in till Mälardalsregionen, vilket motsvarar en stad stor som Värnamo. Det behövs en snabb och långsiktig lösning. Ett extra järnvägsspår har lika stor kapacitet som en 16-filig motorväg.
  Punktligheten är avgörande för att folk ska välja tåget. Därför har SJ, Banverket och SL tillsammans tagit fram förslag på åtgärder, som kan börja genomföras redan under 2007. Det handlar om att se över tidtabeller, antalet tåg på spåren, investeringar i spår och fler mötesplatser på spåren med mera. Jag är säker på att det kommer att resultera i bättre och mer tillförlitlig kvalitet framöver.
  Våra dubbeldäckade tåg kommer att bidra med fler sittplatser i längre tåg i högtrafik. Dubbeldäckarna kan nämligen snabbt kopplas ihop och isär för att bättre tillgodose behovet av säten. På det sättet kan också ett långt tåg med flera olika slutdestinationer köras ut ur Stockholm, för att sedan dela sig och fortsätta åt var sitt håll.
  
  Tåget är vårt äldsta kollektiva transportsätt. Samtidigt är det vårt modernaste kollektiva transportsätt. Det är snabbare än bilen och bussen och bekvämare än flyget. Och det är i särklass det mest miljöanpassade. Alla tåg drivs med el från förnyelsebara energikällor, det vill säga vind- och vattenkraft.
  Ett tåg med 300 resenärer mellan Stockholm och Göteborg påverkar miljön lika mycket som utsläppet från en enda liter bensin. Det är oslagbart. Att satsa pengar på järnvägen är en investering i framtiden.
  Det är min övertygelse att tåget och SJ kommer att stärka sin position i takt med att miljömedvetandet växer. Vi ska göra allt vi kan för att leva upp till våra kunders önskemål. Vi har satsat stora resurser på att utveckla resan med tåget. Vi har köpt nya tåg och helrenoverat dem vi redan har. Med internet ombord och mycket god mobiltäckning är vi Europas mest uppkopplade reseföretag. Vi har dessutom resebranschens bredaste distributionsnät för våra biljetter och branschens mest generösa restidsgaranti.
  Våra investeringar har givit resultat. SJ har vänt från konkurshot till vinst och har fler resenärer än någonsin. Vi tror på framtiden och vår vision: Alla vill ta tåget.
  
  
Jan Forsberg
  55 år, vd, SJ AB

Other related posts: