[uppsalapendeln] "SJ tar pendlarna på allvar"

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 25 Apr 2003 10:34:37 +0200

( Insändarsvar i UNT)

http://www2.unt.se/avd/1,2883,MC=2-AV_ID=248062,00.html?from=sectionlinks2


2003-04-25 00:00


Svar på insändare SJ:s brist på information införd 10/4 undertecknad Natalia Kondtratieva (m) och Ulf Åström (m): Det är inte bra om SJ uppfattas som att vi inte tar våra pendlare på allvar. Självklart gör vi det! Vi arbetar alltid hårt för att hålla tiderna och ta kunden dit hon eller han ska på utsatt tid. När det gäller förseningarna på Uppsalapendeln har punktlighetsstatistiken under vecka 1316 legat på 98,1, 96,6, 97,5 och 95 procent.
När det gäller informationen till våra kunder har vi under en tremånadersperiod genomfört ett test med störningsinformation via SMS. Detta test närmar sig nu sitt slut och vi kommer att samla ihop våra kunders synpunkter för att se om detta är en tjänst som efterfrågas i fortsättningen. Vi delar ut ett Nyhetsbrev med den senaste informationen direkt ombord på tågen. Dessa tas fram så snart behov finns.
Under tre veckor i vår har undertecknad rest med på fredagseftermiddagarna och mött pendlarna personligen i den extrainsatta pubvagn som vi ordnat fram enbart för detta syfte. Detta är några av de exempel som kan nämnas på informationsinsatser förutom den som vår egen ombordpersonal dagligen ger och som alltid får höga betyg av våra kunder
För att modernisera vagnparken har de äldsta loktågen under den senaste tiden bytts ut mot moderna motorvagnståg och 43 nya tvåvåningståg är beställda och de kommer att trafikera Mälardalen.
Från och med 16 juni kommer två nya direkttåg från Stockholm till Uppsala på eftermiddagen och i morgonrusningen blir det ytterligare ett direkttåg från Uppsala till Stockholm mot i dag två. Att sätta in fler turer är i praktiken omöjligt då det redan i dag är många tåg och operatörer som konkurrerar om spårutrymmet som fördelas av Banverket.


Christina Gordon
SJ AB
Mia Törn
informationschef/pressansvarig
SJ AB, Division Svealand

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] "SJ tar pendlarna på allvar"