[uppsalapendeln] SJ minskar förlusten

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 23 Feb 2004 12:52:34 +0100

SvD 23/2 2004


SJ redovisar en förlust efter finansnetto på 24 miljoner kronor för 2003. Det ska jämföras med en förlust på 82 miljoner kronor för 2002. Räknar man in jämförelsestörande poster, bland annat engångskostnader för personalminskningar, blev förlusten 101 miljoner kronor (-994).


I december fick SJ 1,6 miljarder kronor som riksdagen beslutat om. Pengarna har bland annat använts till att minska skuldbördan.

Resultatet för 2004 väntas bli bättre än 2003.

This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.

E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SJ minskar förlusten