[uppsalapendeln] "SJ har redan stenhård konkurrens"

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 16 Jul 2004 10:41:24 +0200

DN - Publicerad 15 juli 2004 20:31

"SJ har redan stenhård konkurrens"
Styrelseordföranden Ulf Adelsohn rasar mot kraven på avreglering av företaget.


SJ:s priser ökar snabbt och bolaget bör få hårdare konkurrens. Det slog en utredning från Konkurrensverket fast i veckan. Men SJ:s styrelseordförande Ulf Adelsohn rasar mot kritiken.- Verkets bild är ensidig, vi har sänkt våra priser.

Mellan 1980 och 2003 ökade priserna på inrikes järnvägsresor med 65 procent jämfört med prisutvecklingen i övrigt. Det hävdar Konkurrensverkets utredare Mikael Ingemarsson i en rapport som presenterades i veckan. Men den bilden känner inte SJ:s styrelseordförande Ulf Adelsohn igen.

- Vi har minst lika många passagerare i år som i fjol men intäkterna minskar. Det betyder att resenärerna betalar mindre för resorna, säger han.

Ulf Adelsohn erkänner att SJ inte i alla delar har varit bra på att hålla nere priserna genom åren. Men det som framför allt har hänt är att prisspannet har blivit större - medan de högsta priserna har höjts har lågprisbiljetterna i stället blivit ännu billigare, enligt Adelsohn.

- Vi har nu priser som är väldigt konkurrenskraftiga. Det märker vi på att ungdomarna nu väljer oss före flyget, säger han.

I dag har SJ monopol på lönsamma linjer i Sverige. Enligt Konkurrensverket skulle resenärerna vinna på att tågtransporterna öppnas för konkurrens. Men Ulf Adelsohn hävdar att SJ redan i dag har stenhård konkurrens från buss, bil och flyg. Att dessutom tillåta fler bolag att konkurrera på järnvägen skulle inte leda till något gott i dagsläget.

- Vi ska naturligtvis sträva mot fri konkurrens på alla områden. Men när det gäller järnvägsverksamheten är det väldigt komplicerat. Ska man konkurrensutsätta en monopolverksamhet krävs det i allmänhet väldigt mycket reglering, säger han och pekar på att privatiseringen av tågtrafiken i Storbritannien har lett till stora problem.

Men Mikael Ingemarsson på Konkurrensverket står fast vid slutsatsen att det saknas argument för att SJ ska ha monopol på vissa sträckor.

- För att järnvägssektorn ska utvecklas och öka sin konkurrenskraft gentemot andra transportslag så bör monopolet på de här sträckorna avskaffas. Det har Järnvägsutredningen kommit fram till och vi delar den uppfattningen, säger han.

Ulf Adelsohn kan också tänka sig en privatisering - men först när resten av Europa också släpper in konkurrenter på järnvägen. Om Sverige går före befarar Adelsohn att exempelvis det tyska järnvägsbolaget kan skapa ett nytt monopol på den svenska marknaden.

- De kan slå ut oss och sänka priserna under några år. Men vad händer sedan? Min uppfattning är att de när de är ensamma kommer de att höja priserna. De kan inte få sitta i lugn och ro på en fet monopolmarknad och sedan gå ut med sina överskott och slå undan benen på andra.

Men även när den svenska telemarknaden avreglerades 1993 blev det fritt fram för statliga monopolföretag ute i Europa att konkurrera på den svenska marknaden, invänder Mikael Ingemarsson.

- Då fick vi en snabb utveckling här. Och det har kanske varit till fördel för Telia eftersom bolaget lärde sig hantera en öppen marknad.

Olof Sandström <mailto:olof.sandstrom@xxxxx>

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] "SJ har redan stenhård konkurrens"