[uppsalapendeln] SJ använder tåg trots körförbud

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 09 Apr 2003 08:46:52 +0200

http://www.svd.se/dynamiskt/Inrikes/did_5184272.asp

Inrikes
9/4 2003

SJ använder tåg trots körförbud


Stockholm TT


Järnvägsinspektionen krävde att SJ skulle montera om bultar till bromsarna på alla X2000-tåg, ett arbete som skulle vara klart före augusti 2002.

Ännu över sju månader senare hade inte alla tågen åtgärdats. Och tågen har varit i trafik trots körförbud.

En kontroll av Järnvägsinspektionen för fyra veckor sedan visade att felen var kvar på flera tåg, skriver Dagens Nyheter.

Ett allvarligt olyckstillbud var anledningen till kravet på att bromsarna skulle åtgärdas på X2000-tågen. Ett tåg var på väg att spåra ur i september 2001 vid Vikingstad. Inspektionens utredningen konstaterade att tillbudet orsakats av en lös bromsenhet. Den hade lossnat på grund av en felaktigt monterade saxpinne som höll en bult på plats.

Järnväginspektionen krävde att alla saxpinnar skulle monteras rätt på X2000-tågens bromsar, annars skulle tågen få körförbud. Men för fyra veckor sedan hade flera boggier på tågen fortfarande felmonterade saxpinnar, något som både montörer och arbetsledare känt till utan att göra något åt det.

- Vi blev lite stumma när vi såg det här, säger inspektören vid Järnvägsinspektionen Dick Rydås.

Nu ska dock SJ ha löst det mesta av problemen med saxpinnarna.

En tidigare SJ-chef hävdar att bolagiseringen av det dagliga underhållet varit förödande. Inom ett halvår, sedan serviceföretaget Euromaint övertagit underhållet, inträffade de tre allvarligaste händelserna med X2000-tågen. Vid två tillfällen inträffade hjulaxelbrott - med två dagars mellanrum.

SJ:s dåvarande vd Kjell Nilsson krävde att få tillbaka underhållet. När han inte fick det avgick han.

X2000-tågen som körts hårt sedan början av 1990-talet är nu kraftigt slitna. Järnvägsinspektören Dick Rydås säger att tågen behövt ett stort förebyggande underhåll men att det inte fungerat.

- Turbulensen kring Euromaint med personalbrist och bråket med SJ är en av förklaringarna, säger Rydås.


Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SJ använder tåg trots körförbud