[uppsalapendeln] SJ ABs affärsidé: En resa på dina villkor

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 7 Jan 2004 12:43:13 +0100

http://www.om.sj.se/node/0,4452,2471_1,FF.html

92 procent av SJs tåg i tid under november (2003-12-23 12:00)
"pendeltågen nådde 95 av målet 96 procent....Trots lövhalka och en del fel på 
både signalanläggningar, spår och kontaktledningar"
http://www.press.sj.se/pressrelease/0,4592,347_1,00.html


Färre resande och färre tåg i mellandagarna (2003-12-19 12:30)
"Uppsalapendeln: Tågen går varje halvtimme i högtrafik och varje timme i 
lågtrafik, direktavgångarna ställs in."
http://www.press.sj.se/pressrelease/0,4592,346_1,00.html

Other related posts: