[uppsalapendeln] Resetidsgarantin

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 18 Jun 2003 08:30:58 +0200

De vet inte själva än hur de skall hantera Resetidsgarantin!

----- Original Message ----- 
From: <kundinfo@xxxxx>
Sent: Wednesday, June 18, 2003 2:34 AM
Subject: Resetidsgarantin


Hej

Tack för ditt mail.

Precis som det står i pressmeddelandet börjar inte detta att gälla förrän den 1 
december. 

Under hösten kommer personal att utbildas hur detta ska handläggas. Så tyvärr 
kan jag inte ge dig ett klart besked på frågan utan du får återkomma i höst när 
riktlinjerna för hur detta ska gå till har delgivits handläggarna.
.

För vidare kontakt i detta ärende ange ärendenummer 112548. Vill du svara på 
detta mail, vänligen klicka på följande länk 
http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=112548&sCRC=0x090FB8A5

(OBS! Det går inte att svara på detta mail genom att svara eller använda reply!)

Med vänlig hälsning

SJ ABUlrica Stålhand

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: